Stallingscontract kampeermiddel

Vraag gesteld door Grif op 22 maart 2017

Ik heb een discussie met een partij over het "stallingscontract kampeermiddel". Dit betreft concreet het ANWB Stallingscontract uit het jaar 1998. Ik zie dat bij deze overeenkomst ook voorwaarden horen, die op de achterkant staan. Ik beschik echter slechts over een kopie van de voorkant en dus niet over de achterkant (voorwaarden). Kunt u mij een exemplaar van de voorwaarden verstrekken behorende bij het Stallingscontract uit 1998?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een discussie met de wederpartij over de uitleg van het ANWB Stallingscontract (versie 1998). U beschikt niet over de bijbehorende voorwaarden (achterzijde modelcontract). U vraagt ons om een exemplaar van deze voorwaarden.

Ik heb een oud exemplaar van het ANWB Stallingscontract inclusief de voorwaarden (versie 1998) voor u uit het archief gehaald. Ik zal u een exemplaar per e-mail toesturen.

Voor een overzicht van al onze modelcontracten verwijs ik u graag naar onze website.