Onterechte snelheidsbekeuring in Frankrijk

Vraag gesteld door Marcel Davids op 23 augustus 2018

Vorige maand heb ik een snelheidsbekeuring uit Frankrijk ontvangen. De plaatselijke maximum snelheid (buiten de bebouwde kom, verlaagd) zou 70 km per uur zijn. Ik ben gemeten met 77 km per uur, na correctie 72. Op het voorgaande wegvak geldt inderdaad een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. De (vaste) flitser stond echter enkele tientallen meters na een grote kruising. Pas een stuk daarna werd de 70 herhaald.
In Nederland is het zo dat op een nieuw wegvak, dus na een kruising, weer de normale maximum snelheid geldt, tenzij er weer een beperkend bord volgt. In dat geval zou de maximumsnelheid ter hoogte van de flitser dus 80 kilometer per uur zijn, meer dan de gemeten snelheid. Geldt die regel in Frankrijk ook? Het verkeer dat van de kruisende weg komt weet dan immers nog niet van de snelheidsbeperking.
Voor wie het zelf wil zien: Het betreft de D751 in de gemeente Saint-Benoît-la-Forêt, Tours richting Chinon, direct na de kruising met de D139 die van rechts komt. Kort na de kruising staat rechts de flitser, en verderop pas de 'herhaling' van de snelheidsbeperking. Op Streetview is de situatie goed te zien.
Heeft het nut bezwaar te maken? Het lijkt erop dat de boete verhoogd kan worden als ik in het ongelijk word gesteld. De boete is overigens al door de leasemaatschappij betaald.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een verkeersboete uit Frankrijk ontvangen, vanwege een snelheidsovertreding. U vraagt zich af of - net als in Nederland - een bij verkeersbord aangegeven snelheidsbeperking ook na een kruispunt herhaald dient te worden.

Nee, uitgangspunt is dat u de snelheid dient te voeren zoals is aangegeven. Pas na passage van een verkeersbord welke de snelheidsbeperking opheft mag u wederom de gebruikelijke snelheid rvoeren.