Is verstrekken 'Fiscal Identification Number' noodzakelijk om trachten niet gebruikt tankkrediet terug te krijgen?

Vraag gesteld door Frits61 op 20 oktober 2016

Tijdens onze vakantie in Italië hebben wij bij een onbemand tankstation getracht diesel te tanken. Eerst een biljet van € 50,00 in de automaat gedaan, daarna pomp nummer gekozen, maar er kwam geen brandstof, tanken niet geslaagd.
Via contactformulier van de maatschappij gegevens verstrekt en toelichting gegeven. Nu vragen zij om nadere gegevens o.a. om een 'Fiscal Identification Number'. Volgens mij bedoelen zij het BSN nummer. Ik voel er echter weinig voor om deze te verstrekken, zie hier ook het nut niet van in.
Kunt u mij advies geven?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Tijdens uw vakantie heeft u bij een benzinestation geprobeerd diesel te tanken. U probeert via de benzinemaatschappij de onverschuldigd betaalde bedrag ( € 50) terug te krijgen. De oliemaatschappij verzoekt u om uw Fiscal Identification Number (FIN). U denkt dat ze uw BSN bedoelen. Vanzelfsprekend bent u terughoudend met opgeven van BSN. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

FIN ofwel BSN is alleen noodzakelijk wanneer sprake van inkomsten uit buitenland. In casu gaat het niet om inkomsten, maar om een onverschuldigde betaling, waarvoor FIN/BSN niet noodzakelijk is.

Mocht u er met de oliemaatschappij in Italië niet uitkomen, neem dan contact op met het Europees Consumenten Centrum (ECC; voor grensoverschrijdende geschillen). Deze service is voor u kosteloos.