is het meer dan drie kwart halveren van een zwembad zonder kennis geving vooraf, reden om 2e betaling seizoenplek te weigeren?

Vraag gesteld door hans 2015 op 13 april 2015

Vorig jaar opnieuw getekend voor seizoenplek 2015.Betalingsafspraak in twee gedeeltes. Bij opbouwen in 2015 zien wij het grote zwembad van 25 bij 50 en grote ligweide zijn vervangen door een badje van 10 bij 4. Waar wij als volwassenen ook niet in mogen. Overleg gehad met de parkmanager maar die houdt vol dat wij ook gewoon de 2e termijn moeten betalen. Vooraf of tijdens de winter periode zijn we niet ingelicht over het zwembad. Camping hanteert de recron voorwaarden waarin volgens onze interpretatie staat dat grote veranderingen gemeld moeten worden. Mogen wij op basis hiervan weigeren de 2e helft te betalen? Wij willen nu graag weg van deze camping.
Groet, Familie Kurvink

Antwoord van David

ANWB Expert

U was in de veronderstelling dat u gebruik kon maken van het zwembad zoals dat voorheen aanwezig was op de camping, maar deze is vervangen door een klein zwembad. Hiervan kunt u geen gebruik maken.

In de RECRON-voorwaarden staat vermeld dat de ondernemer verplicht is de schriftelijke informatie op basis waarvan de overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

U kunt in eerste instantie een schriftelijke klacht indienen bij de campingeigenaar en hierin aangeven dat als u was geïnformeerd over deze wijzigingen, u geen nieuwe overeenkomst had gesloten. Mocht u niet tot overeenstemming kunnen komen, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Verdere informatie over problemen op de camping vindt u op onze website.