Hoeft Park Plus (Schiphol) na annulering het bedrag niet te retourneren?

Vraag gesteld door GSchol op 12 juni 2018

Ik was vorig jaar ingegaan op de promotie van Park PLus op Schiphol: Reserveringen gemaakt in 2017 voor parkeren in 2018 ontvangen 50% korting. Ik doe dit voor de zomervakantie in 2018 en betaal €60. Een maand later ontvang ik een algemene mail van Cheap Parking gericht aan al hun klanten, die waarschuwt voor Park Plus. Ik heb net een nieuwe auto gekocht, en word ongerust. Kom ik bij nader onderzoek 2 rapportages tegen van "Groeten van Max", waarvan 1 recent, en daaruit blijkt dat dit Park Plus eigendom is van een al eerder in opspraak geraakte Robert Jan Buijtelaar. Dat ziet er niet goed uit.

Per email naar info@parkerenvaletschiphol.nl probeer ik twee maanden voor boekingsdatum te annuleren, zonder dat daar een reactie op komt. Ook een herinnering mail wordt niet beantwoord. Vervolgens stuur ik alles naar klacht@parkerenvaletschiphol.nl en ik krijg dezelfde dag een mail terug met de volgende bewering: "Zijn de 7 dagen herroepingsrecht verlopen dan kunt u uw boeking nog wel kosteloos annuleren. U ontvangt dan een parkeertegoed van het volledige betaalde aankoopbedrag met een geldigheidsduur van 2 jaar. We houden geen annuleringskosten in."

Ik annuleer 2 maanden van tevoren een dienst die nog niet is geleverd maar waar ik wel voor heb betaald. Ik ben niet van plan om in de toekomst gebruik te maken van hun diensten, en ben volgens deze mail dus eigenlijk toch mijn €60 euro kwijt.

Mijn vraag is: Kan dat zomaar? En zo niet, wat voor stappen moet ik ondernemen om deze € 60 terug te eisen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft in 2017 bij Park Plus een voucher gekocht voor Valet parkeren Schiphol voor de zomervakantie van 2018. Na kennisneming van de vele klachten wil u afzien van de diensten van Park Plus. U vraagt zich af in hoeverre u recht heeft op terugbetaling van de kosten.

Ontbinden overeenkomst
In 2017 bent u met Park Plus een overeenkomst aangegaan met betrekking tot haar dienstverlening (Valet parking). Ondanks vele klachten van klanten en de vele negatieve publiciteit in de media geeft dit u nog niet het recht o de overeenkomst te ontbinden.

Annuleren overeenkomst
Indien de toepasselijke algemene voorwaarden van Park Plus u de mogelijkheid bieden te overeenkomst te annuleren, dan kan dit alleen onder de condities zoals gesteld in deze algemene voorwaarden.

Aangetekende brief
Wanneer u toch besluit gebruik te maken van de diensten van Park Plus geef hen dan per aangetekende brief aan, dat u hen bij voorbaat aansprakelijk stelt voor mogelijke misstanden bij de uitvoering van de dienstverlening zoals:
begane verkeersovertredingen
onrechtmatig gebruik maken van uw auto (zoals gebruik voor privé doeleinde)
schade aan de auto ontstaan tijdsnes de dienstverlening.