gewijzigde voorwaarden vaste staanplaants

Vraag gesteld door louiseno op 12 december 2017

Wij hebben een stacaravan met een vaste staanplaats.
Nu zijn de voorwaarden gewijzigd, wat inhoudt dat wij m.i.v. volgend jaar, na evt opzegging door ons van de overeenkomst, 3990 euro verwijderingskosten moeten gaan betalen.
Wij kunnen en willen hiermee niet akkoord gaan.
Is het mogelijk om op grond hiervan de overeenkomst op te zeggen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft met uw stacaravan een vaste plaats op een camping. De ondernemer heeft de voorwaarden gewijzigd. U vraagt zich af - nu u zich met deze nieuwe voorwaarden niet kunt verenigen - of u dit het recht geeft de huurovereenkomst op te zeggen.

Alvorens u antwoord te geven op uw vraag, ontvang ik graag eerst aanvullende informatie:
  • Is de ondernemer aangesloten bij de RECRON?
  • Bent u volgens de voorwaarden te allen tijde gehouden - na beëindiging huurovereenkomst - verwijderingskosten te voldoen? Ook wanneer u ervoor kiest dit in eigen beheer uit te (laten)voeren?


***

Reactie van louiseno:

Ik weet niet of ze lid zijn van de Recron maar ze gebruiken wel de Campingcard ACSI.
Als je de caravan zelf verwijdert betaal je geen kosten.
Ik vind het feit dat ze deze kosten nu opvoeren zonder ons van tevoren in te lichten niet juist. Verleden jaar zijn er een aantal caravans verwijdert zonder deze kosten.***

Reactie van Michiel Claesen:

Zolang u de keuze wordt gelaten de caravan - na beëindiging overeenkomst - zelf (of in eigen beheer) of met inschakeling van de ondernemer, zie ik geen probleem (ofschoon de verwijderingskosten erg hoog zijn).

Wanneer een ondernemer zijn voorwaarden/reglementen aanpast, geeft dit u het recht de huurovereenkomst te ontbinden.