erf toegangsweg model/snelheid niet correct.

Vraag gesteld door ww 5136 op 27 januari 2017

Geachte Heer / mevrouw,


in deze mail vraag ik u om enige toelichting omtrent een iet wat verwarrende situatie.

Ik ben woonachtig aan de abtsweg in nagele noordoostpolder een buitenweg langs boeren erven.

Met de (nieuwe) richtlijnen zou deze weg onder een erf toegangsweg vallen mede gelet de uitvoering van het weg type.

echter mag op deze weg 80 km worden gereden.

En u begrijpt...waar je 80 mag kan je rustig 100 of nog iets harder.

nu heb ik vernomen dat een gebiedt ca 1,5 km verderop wel 60km zone is en hier niet.

Dit mijn ziens wat merkwaardig, gelijke monniken gelijke kappen zou men denken.

Ik heb onder de aanwonenden eens vrijblijvend gevraagd hoe men hier over denkt en de uitkomst daarvan was dat 30% liever 60 dan 80 zou zien en 30% liever de 80 zou handhaven. de overige bewoners hadden geen specifieke voorkeur.


2e en zeker niet onbelangrijke reden om eens een kritische blik op de weg situatie te werpen is dat deze weg onderdeel is van een een anwb route en er over deze weg in de regel veel toeristisch verkeer gaat van diverse verkeersdeelnemers waaronder veel fietsers.
met name in de warmere maanden.
de sneheidsverschillen van onderlinge weggebruikers is dus aanzienlijk.


Kunt u mij wellicht aangeven bij wie ik moet zijn bij de gemeente (afdeling)om hier de situatie eens nader te toetsen en wellicht een toelichting te geven waarom de 8o km op een erf toegangsweg nog altijd gehandhaafd blijft?


Ik ben benieuwd naar uw reactie.

m.v.g,

ewa

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U woont in een een buitengebied en heeft een vraag over de ingestelde maximum snelheid ter plaatse. U vraagt zich af bij welke instantie u moet zijn om hier navraag over te doen.

Vraag is wie de wegbeheerder is; de gemeente of wellicht de provincie?

Wanneer duidelijk is wie de beheerder is, dan zou u zich kunnen wenden tot de wethouder cq gedeputeerde en/of tot de plaatselijke/provinciale politieke partij van uw voorkeur.