Een kennis veroorzaakt een aanrijding met mijn auto. Kan ik hem aansprakelijk stellen?

Vraag gesteld door Frank61 op 16 december 2016

Hierdoor gaat mijn jaarpremie met 30% omhoog, wat ongeveer 200 Euro is. Deze kostentoename blijft ook de komende jaren bestaan en zal uiteindelijk meer dan 2000 euro bedragen.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Een kennis heeft schade gereden met uw auto. De auto is casco verzekerd, maar door deze schade zal uw verzekeringspremie circa 30% hoger uitvallen. Omgerekend bent u de komende jaren zo'n € 2.000,- duurder uit. U vraagt zich af of u uw kennis hiervoor aansprakelijk kunt stellen.

Het is even de vraag of uw kennis de auto geleend heeft, of dat uw kennis bijvoorbeeld in uw opdracht iets moest wegbrengen/ophalen.

Wanneer het om lenen gaat, dan dient uw kennis de auto in dezelfde staat aan u terug te bezorgen. Nu de auto teruggebracht is met schade, doet de vraag zich voor in hoeverre uw kennis aansprakelijk is voor de door u verschuldigde hogere premie en het eventuele eigen risico. En zo ja; voor hoeveel premiejaren dan?

In principe is uw kennis aansprakelijk voor de door u geleden schade; eigen risico en verschil in premie. Deze schade valt overigens niet te verhalen op de Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Schade met motorvoertuigen is nooit gedekt door een AVP.

NB: laat uw verzekeraar u voorrekenen of het voordeliger is de schade uit eigen zak te betalen met het oog op eigen risico en komende jaren een hogere premie.

Meer informatie over auto uitlenen vindt u op onze website.