beginners rijbewijs bij bezit van een buitenlands rijbewijs

Vraag gesteld door beginner op 21 april 2016

Ik ben al 5 jaar in bezit van een buitenlans (niet europees) rijbewijs wat ik niet kan omzetten in een Nederlands rijbewijs. Ik wil in Nederland mijn rijbewijs halen. Als ik dat haal is dat dan een beginners rijbewijs ?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over het beginnersrijbewijs.

U krijgt een beginnersrijbewijs als u voor het eerst een rijbewijs haalt. U heeft al een rijbewijs maar dat kunt u in Nederlands niet omwisselen. Vanuit welke landen u een rijbewijs kunt omwisselen kunt u terugvinden op de website van de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Als u uw buitenlandse rijbewijs laat/kunt omzetten naar een Nederlands rijbewijs, geldt de afgiftedatum van het eerste (buitenlandse) rijbewijs. In dat geval kan het dus zijn dat u geen beginnersrijbewijs meer krijgt.

Meer informatie kunt u opvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het CBR.