Antwoorden in het Nederlands toegestaan?

Vraag gesteld door joopp op 25 november 2016

Is het in de EU mogelijk/toegestaan (een recht of een gunst?) om met buitenlandse autoriteiten schriftelijk en/of mondeling in he Nederlands te communiceren. Wie betaalt evt tolk/vertaal-kosten.

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt of het mogelijk is om met buitenlandse autoriteiten in het Nederlands te communiceren.

Het is gebruikelijk te communiceren in gangbare Europese talen, bijvoorbeeld Engels , Duits of Frans. Als u reageert op een buitenlandse brief, dan raad ik u af in het Nederlands te reageren. Meestsal komen de eventuele kosten voor het vertalen van een brief voor eigen rekening.