Wordt schade uitgekeerd wanneer er sprake is van alcoholgebruik?

Vraag gesteld door Herbert Hoekerswever op 16 januari 2017

Als verzekeringsnemer en eigenaar van een personenauto werd deze recent van achteren aangereden.
Zowel de beginnend bestuurder van mijn auto als de tegenpartij zaten qua alcohol beiden net iets boven de wettelijk toegestane norm.
Volgens de tussen persoon van onze verzekeringsmaatschappij wordt de schade niet in behandeling genomen i.v.m. polisvoorwaarden (alcohol gebruik).

Ik vraag mij af dit correct en conform de voorwaarden is. De toedracht is kraakhelder namelijk.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of de WA-verzekeraar van de wederpartij uw schade dient te vergoeden, indien gebleken is dat zowel de wederpartij als u (cq bestuurder van uw auto) beiden onder invloed van alcohol waren.

Wanneer sprake is van een aanrijding tussen 2 auto's, waarvan beide automobilisten onder invloed van alcohol verkeerden en waarbij de schuldvraag duidelijk is, is de WA-verzekeraar van de veroorzaker van de aanrijding aansprakelijk voor de schade van de wederpartij.

Oftewel; de WA-verzekeraar van uw wederpartij dient - indien de de schuldvraag vaststaat - u schadeloos te stellen. Dit is anders wanneer de WA-verzekeraar aantoont dat u mede aansprakelijk bent voor de aanrijding vanwege het feit dat u onder invloed verkeerde.

Als je als bestuurder van een motorvoertuig onder invloed van alcohol of drugs schade veroorzaakt, dan is de WA-verzekeraar wettelijk verplicht de wederpartij schadeloos te stellen. Circa 40% van de WA-verzekeraars zullen vervolgens - op grond van de polisvoorwaarden - de uitgekeerde schade op hun verzekerde verhalen. Voor een WA-verzekeraar zal dit meestal aanleiding zijn om de polis te beëindigen, met als gevolg dat het erg lastig zal worden je elders te verzekeren.