Waar heb ik recht op v.w.b. vervangend vervoer voor langdurige reparatie binnen de garantie?

Vraag gesteld door Member ANWB op 29 augustus 2016

Ik heb in maart een auto gekocht en zowel bij proefrit als daarna diverse gebreken ontdekt die ik deze week binnen de garantietermijn in één keer wil laten repareren. Het blijkt dat ik hiervoor 3x op en neer naar de (BOVAG) garage moet rijden (totaal 3x128=384 km) waarvan 1x met vervangend vervoer. De garage wil me behalve de benzine ook de kosten voor de vervangende (huur)auto en een prijs per kilometer laten betalen. Ik vind juist dat binnen de garantie alle gebreken kostenloos verholpen dienen te worden (zonder gebreken had ik helemaal geen extra kosten gemaakt) en neig zelfs de met eigen auto gemaakte kilometers bij de garage te verhalen.

Waar heb ik recht op?

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt of u recht heeft op vervangend vervoer tijdens een langdurige reparatie binnen de garantieperiode.

U kunt de garage niet aansprakelijk stellen voor de kosten voor de eigen gemaakte kilometers.

Als u schade lijdt doordat het voertuig niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan is de verkoper hiervoor aansprakelijk. Volgens artikel 15 van de BOVAG-voorwaarden geldt dat bij garagebezoek in verband met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 16, de verkoper ervoor zorgt dat op passende wijze in de vervoersbehoefte van de koper zal worden voorzien.

Mocht u er met de verkoper niet uitkomen, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Zij kunnen dan een bindende uitspraak doen.

Meer lezen over klachten na aankoop.
***

Reactie van Member ANWB:

Dat begrijp ik maar waar liggen de kosten voor het vervangend vervoer? Op dit moment moet ik én voor de vervangende huurauto én voor een tarief per gereden kilometer én voor de benzine betalen. Die laatste betaal ik dus zelf begrijp ik. Maar de eerste twee?***

Reactie van David Sjoer:

In een eerdere uitspraak heeft de Geschillencommissie bepaald dat de vervoersbehoefte als volgt moet worden uitgelegd: de commissie is van oordeel dat, wanneer die behoefte beperkt is tot (een deel van) één dag de consument redelijkerwijs mag verlangen dat hem gratis vervangend vervoer ter beschikking wordt gesteld, met dien verstande dat de variabele kosten daarvan (met name brandstof) wel voor zijn rekening komen.

Dit vervangende vervoer kan ook door iemand bijvoorbeeld weg te brengen. Van een kilometervergoeding is dan ook geen sprake, en ook niet de vergoeding van de kosten voor een huurauto voor meerdere dagen.
***

Reactie van Member ANWB:

Maar die vervoersbehoefte van de consument is toch afhankelijk van hoe lang die z'n eigen vervoer kwijt is om de gebreken eraan te laten verhelpen? Dit valt toch niet standaard binnen (een deel van) één dag?

In mijn geval duurde de reparatie vier dagen en heeft het me al veel (onbeantwoorde) mailtjes, telefoontjes en ritjes op en neer (dus benzine en vrije dagen) gekost om überhaupt deze alles-in-één oplossing voor elkaar te krijgen. Het is toch niet redelijk dat dit de consument autohuur kost en dat de garage hier nog geld voor krijgt (of wellicht zelfs aan verdient) ook?***

Reactie van David Sjoer:

Zoals ik al aangaf wordt er in de BOVAG-voorwaarden enkel aangegeven dat de verkoper ervoor moet zorgen dat er op passende wijze in de vervoersbehoefte wordt voorzien. U heeft de mogelijkheid deze kwestie aanhangig te maken bij de Geschillencommissie, zij doen dan een bindende uitspraak.***

Reactie van Member ANWB:

Hartelijk dank voor uw uitleg.