Verkoopdeal terugdraaien.

Vraag gesteld door Elzina op 29 juni 2016

Ik had mijn auto te koop. De koper kwam kijken en maakte met mijn man verkoopafspraken. De auto staat op mijn naam en mijn man heeft een andere auto Ik heb die afspraken niet gemaakt was er niet mee eens Binnen 24 uur heb ik dat schriftelijk doorgegeven maar de koper vindt dat hij in zijn recht staat en wil de auto volgens de afspraken met mijn man kopen. Bij nader inzien wil ik hem niet verkopen.
Kan ik hier niet onder uit?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw man heeft in uw opdracht uw auto verkocht. Bij nader inzien wil u de verkoop terugdraaien. U vraagt zich af of dit juridisch nog mogelijk is.

De auto is met uw instemming te koop gezet (wilsovereenstemming). De koper mocht er op vertrouwen dat uw man met uw instemming de auto verkocht heeft.

Kortom; er is een rechtsgeldige koopovereenkomst met betrekking tot uw auto tot stand gekomen. U dient de auto tegen de overeengekomen prijs te leveren aan de koper.