Verkoop chalet lukt niet vanwege verkoopconcurrentie recreatiepark

Vraag gesteld door joop1932 op 21 juni 2016

Mijn chalet staat nu al 4 jaar te koop en het lukt me niet om deze te verkopen. Wel betaal ik elk jaar euro 2500,- stageld. Al diverse malen is de prijs verlaagd maar het lukt met name niet vanwege de concurrentie van de parkeigenaar (het park heeft 500 staanplaatsen).

Er zijn namelijk ook diverse lege plekken op het park: potentiele recreanten worden rondgeleid, kunnen via hem een nog te plaatsen 2ehands-stacaravan kopen, verwijst potentiele klanten naar een chaletverkoper (provisie) om een nieuwe caravan te kopen en op een lege plek neer te zetten, verzorgt dan tegen betaling de aanleg van de tuin en installatie van de caravan, en heeft als aanbieding dat nieuwe huurders van de plek dan een jaar geen stageld betalen.

De eigen lege plekken worden meer verkocht maar er staan steeds meer chalets op het park te koop die steeds moeilijker worden verkocht. Elk jaar wordt per chalet wel euro 2500,- ontvangen. Met andere woorden, de handelswijze van de eigenaar levert hem eigen financieel voordeel op ten financieel nadeel van de eigenaren van een chalet.

Mijn vraag is dus of deze handelswijze is toegestaan en reactie van ANWB-juridisch en/of andere juristen is zeer welkom. Ik overweeg een juridisch rechtsgang of om dit over te dragen aan een advocaat die de belangen van meerdere chaletverkopers wil behartigen.

Ik heb contact met de Rekron opgenomen, maar die verwezen naar de ANWB omdat zij alleen de belangen van de recreatieondernemers behartigen.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft uw chalet op een recreatiepark (RECRON) ruim 4 jaar te koop staan. U verwijt de ondernemer van oneerlijke concurrentie. U vraagt of deze handelswijze wel strookt met de Recron voorwaarden.

De eigenaar van het park bepaalt de spelregels die op het park worden gehanteerd. Tenzij deze regels niet stroken met de wet of de Recron voorwaarden is dit toegestaan. In casu is er simpelweg sprake van marktwerking, hetgeen voor u momenteel nadelig uitpakt.

U zou er voor kunnen kiezen het chalet zonder behoud van plaats te verkopen. In de regel levert een chalet wel minder op.***

Reactie van joop1932:

De parkeigenaar is nu dus zelf ook een verkopende partij geworden naast bemiddelaar (6%) bij chaletverkopen tussen particulieren en zijn verdiensten aan het verpachten van chaletplekken. Lijkt mij verstrengeling van belangen.***

Reactie van Michiel Claesen:

Een ondernemer mag bemiddelingskosten vragen. Deze kosten moeten wel in verhouding staan met de geleverde inspanningen. Indien de ondernemer niet als bemiddelaar optreedt namens een recreant; mag hij dus ook geen bemiddelingskosten berekenen.

Blijf van mening dat de ondernemer hier niet iets doet wat ongeoorloofd is op grond van de wet en de Recron voorwaarden.

Het staat u uiteraard vrij om tegen gering bedrag aan klachtgeld de handelswijze van de ondernemer te laten toetsen door de Geschillencommissie Recreatie.