Snelheidsovertreding in Belgie

Vraag gesteld door AM Rietdijk op 02 mei 2017

Op 8 maart 2016 een snelheidsovertreding begaan in Sint-Niklaas (B). Hiervoor een Aanvankelijk Proces verbaal ontvangen en daarop een reactie teruggestuurd. Mijn reactie is niet ontvankelijk verklaard en ik heb een boete van € 50,00 opgelegd gekregen. Betaling moet voor 21 mei 2016 worden voldaan en dit bedrag is op 16 mei 2015 overgemaakt op de rekening van het OM en Dendermonde. Daarmee was voor mij de kous af. Op 24 februari 2017 echter dezelfde boete opgelegd gekregen, met hetzelfde PV-nummer. Naar aanleiding hiervan, binnen de genoemde termijn, bezwaar aangetekend en dit aangetekend verzonden. Alle relevante stukken meegestuurd. Aangetekend stuk is op 22 maart 2017 ontvangen terwijl de reactietijd tot 10 april 2017 openstond. Op 25 april 2017 wederom een schrijven ontvangen om de boete binnen 3 dagen te voldoen, anders wordt ik gedagvaard voor de politierechter. Wat kan ik nu nog doen? Moet ik telefonisch contact opnemen met het parket, heeft dat zin? Moet ik verschijnen voor het parket en wat moet ik dan overleggen? Ik verneem graag een reactie.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Op 8 maart 2016 heeft u een snelheidsovertreding in België begaan, waarvoor u een boete heeft ontvangen. Uiteindelijk heeft u de boete destijds voldaan. Op 24 februari 2017 heeft u wederom een boete uit België ontvangen met exact hetzelfde PV-nummer als de boete die u reeds in 2016 voldaan heeft. Ondanks bezwaar weet men niet van wijken. U vraagt zich af hoe te handelen.

Adviseer u telefonisch contact met het parket in België op te nemen, teneinde misverstand uit de wereld proberen te helpen.

Mocht u desondanks toch worden opgeroepen om te verschijnen voor het gerecht in België dan raad ik u aan een kopie van de brieven, alsmede kopie betaalbewijs, aan de rechter te overleggen. Zodoende kunt u u de onverschuldigdheid van de 'tweede boete' aantonen.