Levering nieuwe auto

Vraag gesteld door Hoof op 25 juni 2016

Door dealer moet de auto nog afgeleverd worden. Deze is bij de hagelbuien van afgelopen week beschadigd. Aflevering is daarom nu uitgesteld. Deze zou woensdag 19 juni afgeleverd worden. Ben ik verplicht deze auto af te nemen nu deze beschadigd en wellicht gerepareerd wordt. Wat is uw advies hierin.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Alvorens uw vraag te beantwoorden, zou ik graag van u willen vernemen of de lverdatum van 19 juni 2016 vermeld stond op de koopovereenkomst. Ofwel; betreft het hier een vaste leveringstermijn?***

Reactie van Hoof:

de datum van 29 juni is mij telefonisch medegedeeld door verkoper op 16 juni 2016
Deze datum stond niet op het koopcontract. De door mij vermelde datum van 19 juni is fout. dit moet zijn 29 juni. Op 24 juni 2016 ben ik gebeld, dat de levering op 29 juni niet door ging, omdat door hagelbuien de auto schade opgelopen had en er een expert moet komen.***

Reactie van Michiel Claesen:

of datb Reden naar de leveringstermijn te vragen, was met het oog op een andere - eenvoudige - wijze de koop ongedaan te maken.

Mijn advies is de auto pas op uw naam te laten zetten, wanneer de hagelschade naar volle tevredenheid is hersteld. Eventueel eerst een onafhankelijk expert/scahdeherwsteller naar de herstelde schade te laten beoordelen.

Ontbinding van de koopovereenkomst is een uiterst middel en komt in principe pas aan bod indien herstel of vervanging niet mogelijk is.

Lichte hagelschade kan men herstellen, zonder dat de auto plaatselijk opnieuw gespoten hoeft te worden.

Voorts kunt u in casu waardevermindering claimen op de dealer (NIVRE formule).

Mocht u over een rechtsbijstandverzekering beschikken, schakel deze in.