kopen wat je ziet??

Vraag gesteld door martin 42 op 06 april 2018

Heb een Hobby camper Vantana 2017 gekocht . De camper was te bezichtigen in de showroom.
Bij de bezichtiging kregen we een folder met beschrijving en een van het A4 van de gepresenteerde camperbus.
In de folder wordt het derde bed als optioneel aangegeven, mijn inziens niet duidelijk of dit slaat op een optie prijs of de relatie met de maximaal toelaatbare massa.
Op het A4 in de camper wordt een prijs aangegeven voor het tentoongestelde model met eveneens de plattegronden van de camper in de dagsituatie en de nachtsituatie.
In de nachtsituatie wordt het derde bed als slaapplaats aangegeven.
De vraagstelling behoort het derde bed tot bij de genoemde prijs tot de levering of mag de dealer terug vallen op (de twijfelachtige) tekst in de folder.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een nieuwe camper gekocht. Vraag is nu of het (optionele) derde bed nu wel of niet onderdeel uitmaakt van de koopovereenkomst.

Aanbod en aanvaarding
Vraag is waar u bij het sluiten van de koopovereenkomst redelijkerwijs van mocht uit gaan. Wist u bijvoorbeeld dat en derde bed optioneel was?

Wanneer de dealer de camper heeft aangeboden in een opstelling zoals in de showroom - inclusief een derde bed - voor prijs X, dan mag u ervan uitgaan dat u de getoonde camper geleverd krijgt voor de overeen gekomen prijs.

Dit zou anders zijn, wanneer het naar objectieve maatstaven het voor een ieder duidelijk is, dat er hier sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving aan de zijde van de dealer.

Dwaling
Mocht de dealer weigeren on de camper inclusief het derde bed af te leveren tegen de overeen gekomen prijs, dan kunt u zich op dwaling (art 6:228 BW) beroepen, indien u kunt bewijzen, dat het derde bed onderdeel uitmaakt van de koopovereenkomst.

Er is onder meer sprake van dwaling, wanneer bij het sluiten van een overeenkomst u bent uitgegaan van van onjuiste voorstelling van zaken (informatie van de verkoper). En fat bij een juiste voorstelling van zaken, u de overeenkomst niet gesloten zou hebben, dan wel niet tegen de overeen gekomen prijs.

Meer informatie over dwaling bij aankoop vindt u op onze website.