Katalysator kapot en vernis laat los

Vraag gesteld door Juli Tilburg op 18 juli 2017

Mijn auto is 3,5 jaar oud en volgens advies onderhouden bij de dealer. Nu blijkt in twee weken tijd dat de vernislaag van het dak loslaat en tevens is de katalysator kapot. Mag ik als consument verwachten dat de dealer de reparatiekosten voor dergelijke mankementen op zich neemt?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een auto van 3 1/2 jaar oud, welke dealer onderhouden is. Nu blijkt de vernislaag van het dak los te laten, en is e katalysator aan vervanging toe. U vraagt zich af voor wiens rekening deze reparatiekosten komen.

Uitgaande van normaal gebruik en regulier onderhoud heeft u niet te verwachten dat er bij zo'n 'jonge auto' zich dergelijke gebreken vertonen.

Een katalysator heeft normaliter een autoleven lange levensduur. Hetzelfde geldt voor een vernislaag.

Conclusie
De dealer (zijnde deverkoper) dient op grond van de wet (art 7:17 Bw juncto art 7:21 lid 1 sub b/c BW) de gebreken te herstellen.

De herstelkosten komen volgens art 7:21 lid 2 BW voor rekening van de verkoper.

Geschillen
Geschillen met een BOVAG garage kunt u ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Al dan niet met hulp van uw eventuele rechtsbijstand.

Meer informatie over klachten na onderhoud vindt u op onze website.