Is het mogelijk onkosten te eisen bij vrijspraak?

Vraag gesteld door Stakko op 11 januari 2016

Goedendag,
Binnenkort moet ik voor een 2e keer voor de rechter verschijnen. De eerste keer is de zitting geschorst omdat de rechter schuld niet bewezen achtte voor een snelheidsovertreding van 46 Km overschrijding. Er werd door de rechter om een extra onderzoek gevraagd dat kennelijk nooit is uitgevoerd. De 2e keer zal de officier vrijspraak eisen ivm verjaring.
Is het voor mij als zelfstandige mogelijk om mijn uren, die ik niet heb kunnen werken ivm een bezoek aan de rechtbank, vergoedt te krijgen? En zo ja, hoe doe ik dat dan? Geldt dit ook voor reiskosten?
Alvast bedankt voor een reactie.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of u bij vrijspraak - ter zake een snelheidsovertreding - als zelfstandig ondernemer reis- en verblijfskosten als gederfde inkomsten kunt claimen.

U kunt inderdaad hiertoe een verzoek indienen bij de griffie van de Rechtbank onder vermelding van de rolnummer etc. U dient de geclaimde kosten uiteraard wel te onderbouwen.

De rechter zal in zijn vonnis bepalen of de geclaimde kosten zullen worden toegekend.***

Reactie van Stakko:

Beste Michiel,

Zijn voor een dergelijk verzoek standaard formulieren of is het voldoende als ik een overzicht van mijn kosten tezamen met een kopie van de contracten van mijn opdrachtgevers stuur. Of mag het ook voor de zitting worden ingeleverd?

Mvrgr.