Is een verkeersboete uit Italië nou na 360 dagen of na 210 dagen te laat?

Vraag gesteld door Jeroen Schut op 26 maart 2016

Op 26/3/2016 heb ik een verkeersboete ontvangen van de Municipality of Pisa. Dit vanwege het: "Circulating in restricted traffic zone without authorisation". De date of offence is 06/06/2015, 294 dagen geleden dus. Ik ben onderzoek gaan doen op internet of dit zolang na de overtreding nog wel beboet mocht worden. Nu staat er een artikel op de anwb site over bezwaar maken tegen bekeuringen uit Italië dat dit mag zodra er 365 dagen zijn verstreken. Echter op een aantal forums werd er verwezen naar Case C-224/00. Hierin wordt gezegd dat de Commission of the European Communities de Italian Republic berecht op het feit dat ze discrimineren tussen Italianen en buitenlanders:

"(Failure of a Member State to fulfil obligations — Article 6 of the EC Treaty
(now, after amendment, Article 12 EC) — Difference in treatment of persons
contravening the highway code according to the place of registration of their
vehicle — Proportionality)"

Conclusie: ze moeten dezelfde deadline stellen voor het afleveren van boetes aan Italianen en aan buitenlanders (zolang ze binnen de EU wonen). Voor Italianen is dit 210 dagen.

Als je het probleem zo bekijkt zijn ze dus al ruim te laat met het afleveren van mijn boete en hoef ik hem niet te betalen.

Nu is mijn vraag of ik dit goed heb geredeneerd ja of nee. En zo ja: wat ik precies moet doen als ik inderdaad niet meer hoef te betalen.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een verkeersboete uit Italië ontvangen. GEruime tijd na het begaan van de overtreding. U vraagt zich nu af welke verjaringstermijn nu van toepassing is.

Op grond van art 201 Codice della Strada is de verjaringstermijn 360 dagen vanaf het moment van vaststelling van de overtreding (dus niet datum overtreding zelf).

De uitspraak waaraan u refereert heeft geen betrekking op de verjaringstermijn van boetes in Italië. Het ging in hetarrest om een andere bepaling, namelijk dat voor Italianen die een verkeersovertreding begaan, geldt dat deze de (minimum)boete binnen 60 dagen moeten betalen. Terwijl van buitenlanders verlangd kan worden dat dit minimumbedrag (of het dubbele) direct wordt betaald.

Voor meer informatie over inrijverbod italië, verwijs ik u graag naar onze webpagina:
'Boete uit Italië voor inrijverbod'.