Hoe kan ik bezwaar aantekenen bij een Duitse boete?

Vraag gesteld door onduidelijke boete op 19 augustus 2017

Ik wil bezwaar aantekenen omdat het volstrekt niet duidelijk was dat ik met mijn bus niet in de bewuste plaats mocht rijden (Essen).
Het bedrag is ook niet bepaald kinderachtig (109,40)
Heeft de ANWB een afdeling die daarbij helpen kan?

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een boete uit Duitsland ontvangen omdat u een plaats bent ingereden waar u niet mocht inrijden. U wilt bezwaar aantekenen en hebt daarbij hulp nodig.

Als u vindt dat u onterecht bent beboet kunt u uiteraard bezwaar aantekenen. Op het bericht staat binnen welke termijn u dat bezwaar kunt indienen en op welke wijze. Het is belangrijk om uw standpunt te kunnen bewijzen. Als u namelijk uw bezwaar hebt ingediend dan kan er, in het geval uw bezwaar ongegrond verklaard wordt, besloten worden om een gerechtelijke procedure te starten. De procedurele kosten in Duitsland zijn aanzienlijk.

Tenzij u onomstotelijk kunt bewijzen dat het niet duidelijk (aangegeven) is of u de betreffende plaats wel/niet mocht inrijden, raad ik u af bezwaar aan te tekenen tegen de boete.

Meer informatie over verkeersboete Duitsland vindt u op onze website.