heb een statement of notification gekregen van de gemeentepolitie van Ravenna wegens rijden in een gebied met toegangsbeperking; de aangetek

Vraag gesteld door Italofiel op 22 augustus 2016

ende brief werd door mij ontvangen op 19 augustus 2016; de overtreding werd vastgesteld op 13 juli 2015; de toelichting op het formulier: it was not possible to notify the fine under de terms of art 201 of the road traffic Code because the offender was absent.
vraag: is de politie te laat want 'offender' niet binnen 360 dagen na vaststelling overtreding in kennis gesteld. In Duitsland en Zwitserland lukt dat steeds binnen 3 maanden, dus een onterechte smoes?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Een soortgelijke vraag is al eerder gesteld op het ANWB Experts platform.

Kortheidshalve verwijs ik u naar het eerder verstrekte antwoord.