Boete in Ravenna 2x binnen 2 minuten

Vraag gesteld door Maarten van Wandelen op 29 mei 2017

Mij is vrijwel hetzelfde overkomen als het eerder geschetste probleem. Overtreding vond plaats op 19 juni 2016. Aangetekende brief gedateerd 5 mei 2017. Aangeboden door TnT post op 19 mei 2017. Ik was toen op vakantie en brief opgehaald op 29 mei 2017. De eerste betaaltermijn van 5 dagen op 30% reductie te krijgen is dan al lang verlopen en moet je dus het volle pond betalen van € 117,00 Echter: Ik krijg 2 boetes nl voor 2 straten die vlak bij elkaar liggen op zoek naar een parkeerplaats. Tussen de tijdstippen zit 2 minuten verschil. Ook door de TomTom door deze gebieden gestuurd. Ik geloof achteraf best dat ik daar kennelijk niet mocht rijden (maar wist dat niet). Maar 2x €117,- betalen gaat me veel te ver. Hoe kan ik bezwaar maken of kunt u mij daar bij helpen. Graag een reactie. Vriendelijk groeten, Maarten van Wandelen (lid sinds 1985)

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft twee boetes ontvangen uit Italië, vanwege het inrijden van een autoluwe zone. De twee overtredingen blijkt binnen een tijdsbestek van slechts 2 minuten te zijn begaan. U vraagt zich af hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

Het staat u vrij bezwaar te maken tegen één of beide boete(s). Echter, het is zeer de vraag of bezwaar maken wel zinvol is. U dient aan te tonen dat u de overtreding(en) niet begaan heeft, dan wel voldeed aan één van de ontheffingen voor het inrijden van de zone (raadpleeg hiervoor onze webpagina over de Italiaanse zones).

Twee boetes binnen 2 minuten
Vraag is of er hier al dan niet sprake is van een zogenaamde voortgezette handeling. Simpel gezegd; heeft u de overtredingen begaan op één en dezelfde weg, of had u een eerdere gelegenheid de zone te verlaten om zo uw gedraging te doorbreken.

Als u bijvoorbeeld in kort tijdsbestek twee rondjes rijdt, op zoek naar bijvoorbeeld een parkeerplaats, waarbij u tot twee keer toe een autoluwe zone inrijdt, dan mogen ze u daarvoor dus tweemaal beboeten.

Boete via EMO
In de regel wordt de boete namens de plaatselijke autoriteiten geïnd door ' European Municipality Outsourcing' (EMO). Deze organisatie zorgt voor de inning van boetes die uitgeschreven zijn door de Gemeentelijke Politiekorpsen.

In het geval de boete afkomstig van de EMO, kunt u telefonisch contact opnemen (Nederlands sprekende medewerkers). Leg hen de oorzaak van het uitblijven van betaling uit en verzoek hen alsnog de boete te mogen betalen tegen het gereduceerde tarief.

Meer informatie over inrijverbod Italiaanse steden vindt u op onze website.