Snelheidsovertreding België wegwerzaamheden

Vraag gesteld door JoostM1 op 04 augustus 2017

Beste,

Ik heb een brief gehad met het verzoek gegevens in te vullen ivm een snelheidsovertreding:
Gemeten snelheid: 134 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 125 km/h
Toegestane snelheid: 70 km/h
Tijdstip: 3.32 uur (’s nachts)
Het betreft een flitsbekeuring door vaste paal op de snelweg waar borden C43 ivm wegwerkzaamheden zijn geplaatst.

De auto staat op naam van een leasemaatschappij.

Hierbij heb ik de volgende vragen:
1. Wat voor een sanctie kan ik verwachten ?
2. Worden deze overtredingen afgedaan middels minnelijke schikking of moet ik hiervoor zeker weten voor het gerecht verschijnen?
3. Kan mijn Nederlandse Rijbewijs in België worden afgenomen ?
4. Wat gebeurt er als ik de gegevens niet invul ? Wordt de kentekenhouder dan bij verstek veroordeeld?
5. Is het verstandig bij de vraag “bepaalde factoren die in uw voordeel pleiten” het volgende in te vullen:
a. “Geen borden C43 70 km/h waargenomen, daarom toegestane snelheid 120 km/h”
b. “Geen wegwerkzaamheden om 3.32 uur”

Alvast bedankt voor jullie reacties!

Met vriendelijke groet,

Joost

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt vragen over het antwoordformulier dat u heeft ontvangen na een verkeersovertreding in België.

Niet reageren
U moet het formulier invullen en terugsturen. Het risico van niet of te laat reageren is dat er een minnelijke schikking wordt voorgesteld of dat u een dagvaarding thuis ontvangt. Met als gevolg een hogere boete.

Invullen formulier
Alleen als u kunt bewijzen dat u de snelheidsovertreding niet heeft begaan, heeft het zin de fout niet te erkennen. Anders dient u de eerste vraag: ‘Erkent u deze inbreuk te hebben begaan’ met ‘ja’ te beantwoorden.

Indien u de vraag ‘Bent u bereidt een minnelijke schikking te aanvaarden’ met 'ja' beantwoordt, dan zal de zaak worden afgedaan met een boete. U hoeft dan niet te verschijnen voor het gerecht te België. Als de zaak wel voor het gerecht komt, loopt u het risico dat de boete hoger uitvalt.

De vraag `Bent u van oordeel dat bepaalde factoren in uw voordeel pleiten’ dient u met 'nee' te beantwoorden, tenzij er sprake is van een hoogst uitzonderlijke omstandigheid, waardoor u de maximum toegestane snelheid heeft moeten overschrijden.

Na retourzending van de formulieren ontvangt u de boete (‘minnelijke schikking’). Indien u de boete niet betaalt, is het CJIB op grond van Europese wetgeving bevoegd de boete te innen.

Op onze website vindt u meer informatie over:
Boetes België
inning Europese boetes door het CJIB***

Reactie van JoostM1:

Dag Marika,

Dank voor je reactie, zou je de overige vragen ook willen beantwoorden ? Vraag 1, 3 en 5.

Alvast bedankt!***

Reactie van Marika Oliviera:

  • Antwoord vraag 1 en 3:
    Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan er besloten worden om het rijbewijs in te vorderen. In uw geval lijkt het niet te gaan om een ernstige overtreding omdat in dergelijke gevallen al direct wordt overgegaan tot het invorderen van het rijbewijs. Het ziet er naar uit dat, mits u verder geen bezwaar maakt, het af wordt gedaan met een geldboete.
  • Antwoord vraag 5:
    Het heeft alleen zin om voor de door u gegeven opties A of B te kiezen, indien dat stand zal houden (u voldoende bewijs hebt daarvoor). Het ingevulde kan namelijk als bezwaar gezien worden die bij afwijzing leidt tot een hogere boete. Ook loopt u daarmee het risico dat u zich alsnog moet verantwoorden voor de rechter.