Rechten aankoop Opel Astra 2010 in dec. 2016 voor 7.500 euro. Nu al 5 maanden doorgaans mankementen

Vraag gesteld door tantedo op 09 mei 2017

Wat zijn mijn rechten: Opel Astra van 2010 in dec. 2016 gekocht voor 7.500 euro bij een autoverkoper in Eindhoven. Na 1 week accu vervangen . Verkoper zei : ga er maar 1 halen wij vergoeden accu ( ca. 100 euro ) Vervolgens : Katalysator en lambasode kapot, airco werkt pas na ca. 1 uur rijden, ventilator/aanjager slaat niet aan en als auto warm loopt dan begint hij te stotteren en de wielen/banden worden heel warm. De Opel Astra staat nu voor de 4-5-6 e keer in de door hun aangewezen garage. Door conflict tussen de autoverkoper en garage werd de Opel steeds niet naar behoren of helemaal niet gemaakt. In die 5 maanden tijd hebben wij nog geen 1-2 weken in de Opel kunnen rijden. Wel wegenbelasting en All risk verzekering hiervoor betaald. Wij hebben alle correspondentie tussen autoverkoper en ons bewaard. Half juni loopt wettelijke 1/2 jaars termijn af ( aankoop 2e hands auto ). Ik heb het geld terug gevraagd of een andere auto in dezelfde prijsklasse maar ze hebben hierop nog niet gereageerd omdat de auto nog steeds in de garage in Geldrop staat. Wat zijn onze rechten of wat kunnen wij doen. Alvast bedankt voor uw reactie

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In december 2016 heeft u bij een autobedrijf een gebruikte Opel Astra (2010/ € 7.500,-). In de afgelopen 5 maanden heeft zich een groot aantal gebreken voorgedaan. De auto heeft meer in de garage gestaan, dan dat u er zelf mee heeft kunnen rijden. De verkoper reageert niet op uw voorstel om de koop ongedaan te maken, dan wel een andere auto uit deze prijsklasse te leveren.

Het moge helder zijn dat de geleverde auto ondeugdelijk is en niet voldoet aan de verwachting, die u hier redelijkerwijs van zou mogen hebben op grond van de overeenkomst. Ofwel; er is hier sprake van non-conformiteit (art 7:17 BW).

Omgekeerde bewijslast
Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Ofwel; er is hier sprake van omgekeerde bewijslast, waarbij het aan de verkoper is om aan te tonen dat het gebrek bij levering niet al aanwezig was.

Overigens betekent voormelde niet, dat u na zes maanden rechteloss bent. Het is alleen wel zo dat na zes maanden de bewijslast bij u ligt.

Ontbinden koopovereenkomst
Indien de verkoper de gebreken niet wil herstellen, dan wel niet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast de benodigde reparaties wil uitvoeren, dan kunt u de koopovereenkomst ontbinden. Hierbij dient u de auto terug te leveren, en de verkoper dient op zijn beurt de koopprijs (minus een kleine gebruiksvergoeding) aan u terug te betalen.

Geschillenbeslechting
- Alleen in het geval er BOVAG garantie van toepassing is, kunt het geschil ter beoordeling voorkeggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.
- Andere mogelijkheid is om het geschil bij uw eventuele rechtsbijstand in te dienen (meestal wordt daarbij als eis gesteld dat de verkoper BOVAG-lid moet zijn).
- Derde optie is een civiele procedure te beginnen bij de kantonrechter (advocaat is niet vereist).

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.