herstructurering van camping

Vraag gesteld door Cora Gijsbers op 14 november 2015

Nu blijkt dat de camping een herstructurering ondergaat. Hier heeft de Recron geen regels voor. Hoe sterk sta je dan als recreant? Je moet dit zelf oplossen met de eigenaar . Deze heeft ons gezegd, dat hij ons schadeloos zal stellen maar trekt zich nu terug met de Recron en 1500 euro, dit is helemaal niet van toepassing.
Daar komt bij dat de eigenaar te horen heeft gekregen van de gemeente dat hij helemaal geen recreatie meer mag aanbieden. Waar staan wij nu in deze?
Weet u dat misschien
Mvrgr cora gijsbers

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U geeft aan dat er sprake is van herstructurering op de camping waar u nu een plaats huurt. Het is een Recron camping.

In geval van herstructurering geven de Recron voorwaarden aan wat uw mogelijkheden zijn. Artikel 12 van de Recron voorwaarden geeft hiervoor duidelijke regels.

Voor meer informatie over uw rechten bij herstructurering op een camping verwijs ik u naar de informatie op onze website.