Geschil garage na aanschaf tweedehands auto met structurele gebreken

Vraag gesteld door TGroenewoud op 19 februari 2016

Autobezitter sinds 1986; garage sinds 1990 - twee maal nieuwe opel gekocht, november 2014 aanschaf een tweede hands Opel Astra (2009) met jaar garantie. De auto blijkt na aankoop op diverse punten niet te bieden wat werd beloofd op verkooppamflet - de verkoper stelt dat de auto is betaald, en niet meer terug te draaien is. Na veel gedoe worden 2 onderdelen alsnog ingebouwd, 3 onderdelen noodgedwongen enigszins financieel gecompenseerd. Korte tijd na aanschaf blijkt de electronica in het dashboard niet goed - afwisselend treden allerlei problemen op, die steeds trager worden afgehandeld. Inmiddels 1,5 jaar verder - garage stuurt klachtbehandelaar, after sale manager op ons af - eindeloos klachten moeten herhalen, zonder uitzicht op daadwerkelijk herstel. De steeds opnieuw herhaalde bezoeken aan de garage zijn tijdrovend, en inefficient - vooral omdat de auto nodig is voor dagelijks intensief vervoer voor thuiswonende meervoudig gehandicapte zoon. Inmiddels is alle vertrouwen weg in deze garage, wat kunnen we doen?

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft in november 2014 een tweedehands Opel Astra uit 2009 gekocht met een jaar garantie. In eerste instantie beantwoordde de auto niet aan de overeenkomst. Missende onderdelen zijn alsnog ingebouwd. Na aanschaf speelden diverse problemen met de elektronica en deze zijn tot op heden niet hersteld.

Om uw vraag verder te kunnen beantwoorden heb ik nog enige informatie nodig. U schrijft dat er verschillende problemen optreden, maar het is niet duidelijk welke problemen dit precies zijn. U vraagt wat u kunt doen nu het vertrouwen in de garage weg is. Heeft u de garage ook schriftelijk op de hoogte gebracht van de klachten? Wat voor soort garantie heeft u afgesproken en vielen de door u genoemde gebreken ook onder deze garantie - heeft de garage getracht de reparatie uit te voeren?

Ik verneem graag van u.***

Reactie van TGroenewoud:

Dank voor uw reactive;
problemen sindsdien: een koelvloeistof sensor die onverwacht zonder reden aangaf dat de koelvloeistof op is, rode lampen gaan branden; circa om de 80 km; na enkele maanden gerepareerd. Vervolgens het lampje van de handrem springt plots op rood, na 5 minute spontaan weer uit. Nieuwe navigatie cd niet meegeleverd. Per juni: het scherm van de audio navigatie trekt vervolgens scheef , het beeld wordt onleesbaar herhaald maar geen regelmatig patroon - garage vergeet het herhaald, zegt het niet te herkennen, geeft aan voor gemelde geeft oorzaak niet te kunnen vinden. Uiteindelijk auto langs de kant gezet en met mobiele telefoon film gemaakt. Toezegging mee te nemen met onderhoudsbeurt kort na verloop Opel assistence garantie - hoge kosten (ruim 1100 e voor eerste onderhoud) maar niet scherm gerepareerd zonder terugkoppeling. Garage zegt toe audio/navigatie system eruit te halen, ander van vergelijkbaar type tijdelijk te plaatsen en system voor onderzoek naar elders. Gedoe over het bieden van een kosteloze leenauto, spanningen lopen op, steeds opnieuw circa uur wachten bij garage. Klacht over hoge kosten, garage reduceert kosten door deel fifty fifty. De dag voor omwisselen system: te brengen om 9.00h, op halen 14.00h i.v.m. vervoer zoon (vooraf besproken). Garage stelt om 9.00h dat niet te kunnen realiseren - pas om 11.00h te beginnen, 2 uur gereserveerd ervoor. Ik word boos, garage zegt toe hun best te gaan doen - 14.00h bij garage, auto niet klaar, niet systeem eruit maar zonder overleg alleen het scherm gewisseld. Auto wordt later alsnog bij huis gebracht door garage. Bij volgende dag starten: vreemd geluid cd speller, alsof deze op hol slaat; weer contact met garage, nu klachtmanager. Verwijst naar garage, wil steeds opnieuw klachten horen. Ondertussen valt de cd speller steeds weg, dan gaat de radio aan voor ca 3 sec. waarna de cd speller verder gaat. Dat is huidige stand van zaken, na 1,5 jaar. Alles per mail, niet per brief gecommuniceerd. Ja, behalve onderhoud vielen alle gebreken onder de garantie.***

Reactie van David Sjoer:

Bedankt voor de verdere toelichting.

Ik begrijp dat het nu vooral gaat om de reparatie van het navigatiesysteem. Dit is gedurende de garantietermijn gemeld, maar het gebrek is tot op heden niet verholpen.

Ik adviseer u de garage een laatste redelijke termijn (van bijvoorbeeld twee weken) te stellen waarbinnen de reparatie op een juiste manier dient te worden uitgevoerd.

U kunt daarna het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen, zij kunnen een bindende uitspraak doen. De Geschillencommissie behandelt geen geschillen omtrent garantiekwesties, dus u moet dan aangeven dat de auto niet voldoet aan de verwachtingen die u er op grond van de overeenkomst van mocht hebben en dat u stelt dat de auto niet conform is.***

Reactie van TGroenewoud:

Goede middag,
Bedankt voor het meedenken.
De garage heeft aangegeven dat op 1 en 2 maart a.s. de auto gebracht kan worden voor reparatie. Waar het om gaat is dat sinds aanschaf - nov. 2014 - geen dag voorbij is gegaan zonder problemen, en wij dus geen vertrouwen hebben in het vervolg. Mogelijk lijken de genoemde electronica problemen niet groot maar een herhaald, zonder reden rood handremlicht of acuut tekort koelvloeistof op de snelweg is behoorlijk schrikken. Met alle overlast van reparaties vandien, binnen ons toch al extra zorgbelaste gezin. Terugname van de auto: 8500 e gekost, 4700 e terug te ontvangen.***

Reactie van David Sjoer:

In dat geval zou u de koopovereenkomst moeten ontbinden, maar ik kan niet beoordelen of dit op grond van deze gebreken mogelijk is. Als de verkoper meerdere malen in de gelegenheid is gesteld gebreken te verhelpen (en deze gebreken ernstig genoeg zijn), maar dit niet tot een oplossing leidt, dan is ontbinding van de overeenkomst een mogelijkheid.

Daarnaast kan er een gebruiksvergoeding worden gerekend voor de periode dat u van de auto gebruik heeft kunnen maken. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, dan adviseer ik u deze in te schakelen. Ook een geschil omtrent de ontbinding van de koopovereenkomst, kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.***

Reactie van TGroenewoud:

Bedankt,
kan dit niet via de ANWB juridische bijstand worden beoordeeld?***

Reactie van David Sjoer:

Ik kan niet voorspellen hoe een uitspraak van bijvoorbeeld de Geschillencommissie zal zijn, dit hangt namelijk af van alle omstandigheden van het geval en daarnaast wordt ook gekeken naar de standpunten van de andere partij.