Forse schade door achteruitrijdende auto. FBTO wil maar 50% van de schade betalen.

Vraag gesteld door Allanglid op 30 november 2017

Deze zomer reed een achteruitrijdende dame een forse deuk in mijn auto. Ikzelf was net uitgedraaid uit mijn parkeerplaats en stond op het punt om weg te rijden toen zij mijn auto inreed. Niet in haar achteruitrijspiegel gekeken dus.
De verzekering van deze dame FBTO wil slechts 50% van de schade vergoeden en stelt dat wij beiden aansprakelijk zijn omdat er van mijn kant geen sprake was van "disculperende stilstand". Ik stond korter dan 8/10 sec. stil. Ik snap dat deze uitleg de FBTO beter uitkomt, maar hebben ze ook een punt? En zijn er misschien andere manieren om de schade volledig vergoed te krijgen?

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Er heeft een aanrijding plaatsgevonden op een parkeerplaats waar u bij betrokken bent. U was zelf al uitgedraaid uit de parkeerplaats en wilde wegrijden. Op dat moment reed de andere bestuurder achteruit en reed tegen uw auto aan. De verzekeraar wil op basis van schulddeling de zaak afhandelen. U vraagt zich af of er een manier bestaat om volledige schadevergoeding te krijgen.

Bij de beantwoording van deze vraag ga ik er vanuit dat het plaats heeft gevonden op een parkeerplaats/terrein.

Bij aanrijding waarbij een of meer motorvoertuigen betrokken zijn, is het gebruikelijk dat betrokken partijen gezamenlijk en schadeformulier invullen. De partijen kunnen op schadeformulier de toedracht van aanrijding aangeven. Vervolgens zullen schade-experts de hoogte van de schade vaststellen.

Basisregels bij aanrijding; een ieder draagt zijn eigen schade, totdat men kan aantonen dat een ander hiervoor aansprakelijk is.

Parkeerschade
Parkeerschades worden doorgaans afgedaan middels schulddeling. Achterliggende gedachte is dat beiden een bijzondere manoeuvre uitvoeren in de zin van art 54 RVV.

Disculperende stilstand
Alleen in het geval u kunt aantonen dat u voor langere duur (circa 8-10 seconde of meer) stilstond op moment van aanrijding, is de wederpartij voor de volle 100% aansprakelijk. Echter, bewijs daardoor aandragen is lastig.

Meer informatie over 'hoe te handelen na aanrijding" vindt u op onze website.