binnen garantietijd weer kapot

Vraag gesteld door Edwin Penterman op 19 augustus 2016

Vorig jaar in Frankrijk de aircocompressor laten repareren. Nu binnen het jaar weer kapot en laten repareren in Nederland bij de dealer. Zit nog in de garantie. Hoe pak ik dit het beste aan ?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Vorig jaar heeft u een probleem aan de aircocompressor in Frankrijk laten herstellen. Binnen het jaar is de aircopomp opnieuw defect. U vraagt zich af of u een beroep op garantie kunt doen richting de garage in Frankrijk.

Normaal gesproken zou u een beroep kunnen doen op garantie. De vraag is echter of u in overleg met de garage in Frankrijk de reparatie elders (in Nederland) heeft laten uitvoeren. Zo niet; dan vervalt het beroep op garantie. .

Mocht u vooraf wel contact hebben opgenomen met de garagist in Frankrijk, maar de garagist in Frankrijk geeft niet thuis, dan kunt u uw eventuele rechtsbijstandverzekering inschakelen. Of u kunt contact opnemen met het Europees Consumenten Centrum (ECC: voor grensoverschrijdende geschillen).

Voor het stappenplan klachten na reparatie in het buitenland, verwijs ik u naar onze website.***

Reactie van Edwin Penterman:

Inmiddels een aangetekende brief , met beide facturen en begeleidende brief, verzonden naar Frankrijk waar ik geen reactie op heb gekregen binnen de twee gevraagde weken. Het jammere in dit verhaal is dat ik expliciet gevraagd heb om bij een Mercedes dealer neergezet te worden ( mijn bus is namelijk dealeronderhouden ). Op directie van het ANWB hulpcenter ben ik bij een merkvreemd garage terecht gekomen. De Mercedesdealer waar ik 20km vandaan was, stond volgens de telefoniste als slecht te boek. Had ik er maar op aangedrongen toch naar een Mercedesdealer getransporteerd te willen worden, had ik nu zonder problemen de aircocompressor onder garantie kunnen laten vernieuwen. Nu is de directie van de ANWB mij op ruim € 1000,00 euro onnodige kosten komen te staan.***

Reactie van Michiel Claesen:

Nu de garage in Frankrijk niet reageert op uw klachtbrief, raad ik u tcoh aan uw rechtsbijstandverzekering in te schakelen of anders het Europees Consumenten Centrum (ECC: voor grensoverschrijdende geschillen).

Wat betreft klacht richting de ANWB: teamklacht@anwb.nl***

Reactie van Edwin Penterman:

Hallo,
Inmiddels antwoord terug van uw klachtencentrum. De betrokkenen hebben hun werk correct afgehandeld. Ook het niet reageren van de garagehouder op de garantieclaim binnen het termijn van een jaar is geen probleem blijkbaar. Vind het jammer dat het zo terzijde wordt geschoven. Als ik het er niet mee eens ben mag ik naar het Europese Consumenten Centrum.
Voor mij reden om mijn lidmaatschap bij de ANWB op te zeggen na bijna 27 jaar lidmaatschap.
Bedankt voor de informatie alhier.