Wie is er verantwoordelijk?

Vraag gesteld door Bram0709 op 26 augustus 2015

Er is gereden met mijn auto. In de bebouwde kom wilde de chauffeur met mijn auto links afslaan. Hij reed echter achter 2 fietsers dus hij wachtte met afslaan maar had al wel het knipperlicht aan staan. Toen de mogelijk er was om af te slaan deed hij dit ook. Op dit moment kwam er een motor van achteren en botste in de zijkant van de auto. De motorrijder dacht dat de auto een straat verder pas af zou slaan. afslaand verkeer mag in de bebouwde kom toch niet worden ingehaald aan de zijde welke hij wilt afslaan?

Antwoord van David

ANWB Expert

Iemand anders heeft met uw auto gereden en er is een aanrijding geweest met een motor. De bestuurder van de motor verwachtte dat de auto later zou afslaan en is tegen de zijkant van de auto gebotst. U vraag wie er verantwoordelijk is. 

Volgens artikel 11 van het RVV 1990 geschiedt inhalen ten eerste links. Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen afslaan, worden rechts ingehaald. In januari 2013 werd een wetswijziging ingevoerd, waardoor het verboden werd iemand in te halen op de uiterste rechter of linkerrijstrook, wanneer diegene al had voorgesorteerd en aangaf af te willen slaan. Deze wetswijziging werd echter in 2014 ingetrokken. Bij complexe verkeerssituaties dient te worden gekeken naar de gedragingen van de betrokken partijen die tot de aanrijding hebben geleid. Het komt voor dat beide betrokkenen een verkeersfout maken. Er wordt dan gekeken naar de mate waarin de gemaakte fouten hebben bijgedragen aan de aanrijding.