t.a.v. Michiel Claesen - vervolg kosten verkoop chalet

Vraag gesteld door A.-H. op 23 juli 2017

Geachte heer Claesen,

Hartelijk dank voor uw expertise, het verhaal gaat verder: het park wil nu schikken met 50% korting, geen 1500 euro kosten maar 750 euro kosten berekend aan ons. Het park schrijft mij: "u legt alle verwijten bij mij neer waarin u aangeeft dat ik zou handelen tegen de recron voorwaarden. Hetgeen dat ik u verwijt is dat u geen toestemming heeft gevraagd voor verkoop en u mij geen kans heeft gegeven om verkoopvoorwaarden toe te lichten die er wel zijn (parkreglement en recron voorwaarden). Ik verneem uw reactie graag voor 28 juli 2017" (citaat uit Park-brief).

Ik heb op 19 mei j.l. verteld aan het Park dat we een geïnteresseerde koper hebben gevonden en dat we tot verkoop willen overgaan aan deze partij. De verantwoordelijke park-medewerker was niet prettig verrast en zei: "als de koper mij niet aanstaat kan ik de koop blokkeren en u weet niet wat onze plannen zijn met uw gehuurde kavel".

Op 21 mei j.l. heb ik onderstaande mail verstuurd naar het park:
"Afgelopen vrijdag hebben wij telefonisch contact gehad omtrent de aanstaande verkoop van het chalet op plek 33b.
Hopelijk wordt hiermee akkoord gegaan.
Ik zie uw bericht tegemoet.
Vriendelijke groet,
A-H (gebruikersnaam ANWB)"

De verantwoordelijke medewerker van het Park heeft op 12 juli j.l. toestemming gegeven voor de verkoop: : "Als eerst nogmaals gefeliciteerd met de verkoop van uw caravan staande op kavel... Ik ben vandaag op uw kavel geweest en het ziet er keurig uit. Ik sta verkoop inclusief de kavel toe." (citaat uit Park-mail)

Vervolgens is op 17 juli j.l. het contract getekend door verkopende en kopende partij middels een contract van het park, in het bijzijn van de verantwoordelijk Park-medewerker op het Park.

Het Park is erg persoonlijk en schrijft "ik ben bereid om 50% van de betaalde kosten aan u te restitueren om goed afscheid van elkaar te kunnen nemen zonder een onderbuikgevoel te creëren. Indien u hiermee accoord gaat is de zaak wat mij betreft afgedaan" (citaat uit brief Park dd 21 juli j.l.).

Wat moeten we doen, wat voor kans maken we om het gehele bedrag van 1500 euro terug te krijgen ?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw bovenstaande vraag (wel/niet akkoord gaan met voorstel ondernemer tot betaling 50% van de - in strijdt met de RECRON voorwaarden - in rekening gebrachte provisie.) is een vervolg op uw vraag van 12 juli jl.

Op grond van art 9 RECRON-voorwaarden (vaste plaats) heeft de ondernemer alléén dan recht op provisie/bemiddelingskosten, indien de ondernemer - in uw opdracht - het chalet verkocht heeft. De berekende provisie dient dan in alle redelijkheid in verhouding te staan tot de geleverde prestatie/inspanning.

Conclusie
Nu u géén verkoop opdracht heeft verstrekt aan de ondernemer, noch de ondernemer enige inspanning heeft geleverd tot verkoop van het chalet, maakt dat het voorstel - betaling 50% provisie - van de ondernemer ongefundeerd is en dus onredelijk.

Stel een termijn (twee weken) waarbinnen de ondernemer het volledige bedrag aan provisie aan u dient te restitueren, bij gebreke waarvan u het geschil ter beoordeling zal voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie. Kunt u tevens de overschrijvingskosten/ administratiekosten laten toetsen.

Veel succes!

P.S. uiteraard blijf ik benieuwd naar de uiteindelijke uitkomst van dit geschil.