storing ruilmotor wordt niet verholpen

Vraag gesteld door E. de Ruyter op 07 oktober 2015

Beste mensen,
ik heb in mijn auto een ruilmotor laten plaatsen door een merk-specialist. Geen officiële merk dealer. Sindsdien is er een storingsmelding die de garage tot nu niet heeft kunnen verhelpen. Ik betaal telkens de facturen voor het onderzoeken dat zij doen, en voor de onderdelen die zij vervangen. Zelfs neem ik op hun aanraden contact op met een specialist die zij hoog aanslaan, omdat ze het niet meer zelf weten. Maar wanneer hun specialist de montage kwaliteit in twijfel trekt wordt hun eigen specialist plotseling voor iets heel wat minder moois uitgemaakt en weet hij niet waarover hij praat.
Ik begin te twijfelen aan het vakmanschap van de beide monteurs: kan ik de auto door een merkdealer laten repareren, en de kosten daarvan op de garage verhalen?
Met vriendelijke groeten,
E. de Ruyter

Antwoord van David

ANWB Expert

In uw auto is een ruilmotor geplaatst en sindsdien is er sprake van een storingsmelding. Na verschillende onderzoeken en onderdelen die vervangen zijn, is het probleem nog niet opgelost. U vraagt of u de auto ergens anders kunt laten repareren en de kosten hiervan op de garage verhalen. 

Het is verstandig altijd om de oude onderdelen te vragen, omdat u dient te bewijzen dat de garage een reparatie niet goed heeft uitgevoerd of verkeerd te werk is gegaan. Dit kan bijvoorbeeld met een technische expertise.

U dient ten eerste de garage in gebreke te stellen en een termijn te stellen waarbinnen u om een schriftelijke reactie vraagt. Ook kunt u de garage nog eenmaal de kans geven het gebrek te herstellen alvorens u ergens anders de reparatie laat uitvoeren. U kunt gebruik maken van ons stappenplan

Het lastige is dat wanneer u de reparatie ergens anders laat uitvoeren, u de kosten moet vorderen van de garage. Als zij weigeren, dan dient u een civiele procedure te starten. Als de garage is aangesloten bij de BOVAG, kunt u het geschil ook aanhangig maken bij de Geschillencommissie. Zij kan een bindende uitspraak doen. 

 ***

Reactie van E. de Ruyter:

Beste David Sjoer,
bedankt voor uw reactie! Uw antwoord doet wel een nieuwe vraag rijzen: die heeft betrekking op de garantie termijn. Want u schrijft: "Alleen met bewijs kan je de garage aansprakelijk stellen. Dit geldt niet als het gebrek nog in de garantietermijn valt."
- Betekent dit dat ik de garage niet met bewijs aansprakelijk kán stellen, of dat bewijs niet nodig is?
- Als het probleem binnen de garantie termijn is gemeld aan de garage, maar inmiddels zijn we de termijn gepasseerd,valt het dan nog wel onder die garantie?

Ik kijk uit naar uw antwoord. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
E. de Ruyter***

Reactie van David Sjoer:

Buiten de garantietermijn kunt u de garage aansprakelijk stellen, maar dan ligt de bewijslast bij u.

Tijdens de garantie ligt de bewijslast bij de garage. Dat betekent dat de verkoper moet bewijzen dat de aankoop tijdens de koop wel deugdelijk was. De koper hoeft zelf dus niets te bewijzen.

Als het probleem binnen de garantietermijn is ontstaan en de termijn is gepasseerd, dan valt dit inderdaad onder de garantie, maar alleen als dit binnen de garantietermijn is gemeld aan de garage.