Rechtsgeldigheid dashcamopnamen uit landen waar verbod geld.

Vraag gesteld door Kingpin1966 op 29 januari 2016

In Luxemburg is het gebruik van een dashcam verboden.
Stel dat ik daar toch een dashcam heb draaien en ik krijg een ongeluk buiten mijn schuld.
Mag ik deze opnamen dan ter beschikking stellen aan mijn verzekeraar?
Ondanks dat ik eigenlijk een verbod genegeerd hen?

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt of u de opnames van een dashcam in Luxemburg in geval van een ongeluk ter beschikking kunt stellen aan de verzekeraar. 

In Luxemburg is het gebruik van een dashcam nadrukkelijk verboden. Het is in beginsel dus niet toegestaan dergelijke opnames te maken. Deze opnames vormen geen rechtsgeldig bewijs en kunnen dan niet gebruikt worden in een civiele procedure.

Meer lezen over het gebruik van een dashcam in het buitenland.