onterechte boete Frankrijk

Vraag gesteld door LG op 02 juni 2015

Ik heb een boete voor te hard rijden in Frankrijk ontvangen terwijl ik nog nooit met mijn auto in Frankrijk ben geweest . Ik heb nadat ik telefonisch contact op had genomen met het erbij vermelde telefoon nummer gedaan wat er mij geadviseerd werd en dat was op het blauwe formulier geval nr 1 aankruisen en aankruisen het was niet mijn auto . Daarbij moest ik dan zoveel mogelijk bewijsmateriaal voegen en dit aangetekend versturen (11,00) Verder moest ik een schrijven naar een ander adres sturen voor het opvragen van de foto 2.70 aan postzegels. Vandaag heb ik de foto ontvangen en daar staat een zelfde auto op echter in een andere kleur en de samenstelling van het nummerbord is ook anders . Ik heb hierover weer contact opgenomen met Frankrijk kreeg te horen dat ik deze foto voorzien van toelichting aangetekend naar hun moet versturen. Ik heb aangegeven dat hun zelf toch ook over deze informatie beschikken kreeg te horen dat dat niet het geval was en dat ik daarom dit bewijs aangetekend weer naar hun moet versturen . Het is van de zotte wie heeft eventueel goede tips hoe verder te handelen.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U schrijft dat u een boete uit Frankrijk heeft ontvangen voor een snelheidsovertreding, welke niet door u gepleegd is. U heeft reeds per aangetekende post bezwaar gemaakt tegen de boete. Voorts heeft u de foto opgevraagd. Op de foto is duidelijk waarneembaar, dat het niet uw auto betreft. Justitie Frankrijk verzoekt u nu weer een kopie van deze foto toe te sturen als bewijs. U valt over de wederom te maken kosten voor het aangetekend versturen van de foto en vraagt zich af hoe of nu te handelen.

Wanneer u ervan wordt beticht een verkeersovertreding te hebben begaan, welke u apert niet begaan heeft, noch begaan is door een andere persoon in uw auto, dient een en ander te bewijzen.

Om verdere problemen/forse boetes te voorkomen, adviseer ik u om toch maar weer medewerking te verlenen, door het insturen van een kopie van de ontvangen foto alsmede een kopie van uw kentekenbewijs.