moet je in een 30 km zone met je auto, zonder beschadigingen over verkeersdrempels kunnen rijden?

Vraag gesteld door verkeersdeelnemer op 11 juni 2016

In mijn woonplaats Hattem zijn op een weg binnen een 30 km zone, onlangs verkeersdrempels aangelegd. Deze drempels zijn alleen zonder auto- beschadiging te 'nemen' als je werkelijk bijna stilstaat. De drempels zien er zo onopvallend uit dat voor bestuurders die de weg niet kennen, niet duidelijk is dat ze praktisch stilstaand er over heen moeten. Dit heeft tot gevolg dat er al heel wat krassen van auto- bodemplaten op de drempels zitten. Zelfs een Brandweer wagen is van onderen beschadigd. Mijn vraag: is de gemeente hiervoor aansprakelijk als je je netjes aan de verplichte snelheid van 30 km/uur houdt? M.a.w. moet je als je op die weg netjes 30 km rijdt, zonder auto beschadiging over die drempels kunnen rijden?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over verkeersdrempels in uw woonwijk.

De wegbeheerder is verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de weg en de weguitrusting (bijv. verkeersdrempels) Als er schade ontstaat door een gebrek aan de weg kan de wegbeheerder worden aangesproken. In uw geval is dat de Gemeente. Het gebrek aan de weg moet wel een gevaar opleveren. Tevens moet u bewijzen dat de schade is veroorzaakt door het gebrek en niet door bijvoorbeeld een eigen gedraging.

Het CROW heeft richtlijnen opgesteld voor verkeersdrempels. Het is de vraag of de verkeersdrempels in uw woonwijk aan deze richtlijnen voldoen.

Informatie over de aansprakelijk van de wegbeheerder en tevens een modelbrief om deze aansprakelijk te stellen vindt u op onze website.