kapotte turbo en verantwoordelijkheid autogarage?

Vraag gesteld door henriettedb op 29 juli 2017

beste Anwb,
ik heb mijn Fiat500 (bouwjaar 2011/45.000 km)op vrijdag 30 juni naar de Fiat-garage gebracht voor het vervangen van een kapotte lamp rechtsvoor. ik heb de reparatie in de showroom afgewacht. Na vervanging van de lamp kreeg ik de autosleutel en reed ik de parkeerplaats af. Ik merkte echter direct dat de auto trager reageerde dan anders. Ik ben nog even kort doorgereden, om te kijken of het probleem minder erg zou worden, maar was er al snel achter dat er echt een probleem was. Mijn auto kon in de 2e versnelling ineens niet meer harder dan 40 km per uur. Ik ben direct teruggereden naar de garage en heb het probleem daar gemeld. Men was zeer verbaasd en heeft meteen gekeken of er iets aan de hand was met de auto; dat bleek inderdaad zo te zijn. Ze hadden echter geen tijd voor een uitgebreid onderzoek, dus zou ik de maandag erop worden teruggebeld met de uitkomst. Maandag 3 juli werd telefonisch doorgegeven dat de turbo kapot was en dat de kosten voor reparatie € 1.700 bedragen! Ik heb aangegeven dat de auto helemaal geen problemen of storingen had gehad, dus dat ik niet kon geloven dat de turbo zomaar kapot was gegaan. Bovendien is de turbo dan kapot gegaan terwijl de auto in handen was van de garage/monteur. De Fiat wijst elke verantwoordelijkheid af, zij hebben niets gedaan om dit probleem te veroorzaken en ik moet gewoon de reparatiekosten betalen.
Ik voel me belazerd door de garage! Ik bracht mijn auto in goede staat enkel voor de vervanging van een lampje, krijg hem met een kapotte turbo van de garage weer terug en de garage presenteert mijn de rekening!
Mijn vragen zijn: welke rechten heb ik en welke verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid heeft de garage in deze kwestie? Hoe kunnen we verder tot een oplossing voor dit probleem komen? Is het goed om een second opinion te doen en kan de Anwb dit doen?
Groeten, Henriëtte

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Onlangs heeft u uw Fiat 500 (2011/45.000 km) naar de dealer gebracht ter vervanging van een lampje. Bij afhalen van uw auto bemerkte u direct een verlies Aan vermogen (motor). De dealer constateerde een defecte turbo ad € 1.700,-. Op het moment dat u de auto ter reparatie aanbood, was de turbo in orde. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Advies is om eerst de oorzaak te achterhalen voor het defect raken van de turbo middels een onafhankelijke expertise (DEKRA/CED). Mocht u over rechtsbijstand beschikken, dan worden deze kosten doorgaans vergoed.

Uit onderzoek moet blijken of de oorzaak bij de dealer ligt, dan wel of er sprake is van een eigen gebrek, of dat het gebrek het gevolg is van een andere oorzaak.

Wanprestatie
Mocht uit onderzoek blijken dat de dealer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan dient de dealer de kosten voor herstel te dragen (evt rekening houdend met nieuw voor oud/ gebruiksvergoeding).

Conformiteit art 7:17 BW
Mocht uit onderzoek blijken dat de turbo zelf gebrekkig is, dan kunt u zich beroepen op de wettelijke garantie (conformiteit).

De gemiddelde levensduur van een turbo bedraagt circa 150.000 km.

Op grond van art 7:21 lid 2 BW komen herstelkosten voor rekening van de verkoper. Het is daarom van essentieel belang dat u de verkoper in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen.

Geschillencommissie
Mocht u er met de dealer er niet uitkomen, dan kunt u wellicht - met behulp van uw rechtsbijstand - het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na aankoop of klachten na reparatie/onderhoud vindt u op onze website.