is een autoverkoper verplicht garantie te geven?

Vraag gesteld door JorisV op 23 augustus 2017

ik wil een bepaalde auto kopen van een autoverhuurbedrijf. Dat bedrijf wil alleen aan een handelaar verkopen omdat het volgens de consumentenwetgeving aansprakelijk is als de auto na verkoop kapot gaat. Ik wil schriftelijk van elke aanspraak afzien maar de BOVAG heeft dit bedrijf geadviseerd dat dit niet kan omdat het dwingend recht is. Valt dit te regelen?

Antwoord van David

ANWB Expert

U wilt een auto kopen van een autoverhuurbedrijf, maar het bedrijf verkoopt de auto niet aan een consument in verband met consumentenwetgeving. U vraagt of het mogelijk is om schriftelijk overeen te komen dat u geen aanspraak zal maken op consumentenwetgeving.

Zoals de BOVAG al heeft aangegeven, is er inderdaad sprake van dwingend recht. Dat wil zeggen dat er in het geval van consumentenkoop niet ten nadele van de consument kan worden afgeweken van hetgeen in de wet staat vermeld. De rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent kunnen in dit geval niet worden beperkt of uitgesloten.

U mag het wel overeenkomen, maar een van dwingend recht voor de consument nadelig afwijkend beding is vernietigbaar.