Ik kan mijn lidmaatschapskaart 2015 niet meer vinden. Is het mogelijk om een nieuwe te krijgen?

Vraag gesteld door herheb op 31 mei 2015

Die van 2014 heb ik nog wel. Ik heb de contributie betaald 19-12-2014.
Ik vemoed dat ik de verkeerde weggegooid heb.

Antwoord van David

ANWB Expert

U bent uw lidmaatschapskaart van de ANWB verloren en wenst een nieuwe te ontvangen.

U kunt een duplicaat aanvragen door € 6,00 over te maken op rekeningnummer 333003330 t.n.v. ANWB BV Contributies en Abonnementen o.v.v. 'duplicaat lidmaatschapspas ' en lidmaatschapsnummer. Zodra de betaling is ontvangen, wordt de pas aangemaakt en verstuurd.