Garantieclaim op reparatie dynamo in buitenland

Vraag gesteld door HB LJ op 22 januari 2017

Onderweg naar Italie heb ik een defect gehad aan de dynamo van mijn Toyota Landcruiser. Deze is toen door de Toyota dealer in Würzburg Duitsland vervangen. Dd 19-06-2015 Km stand 290098.
Omdat een originele dynamo niet direct voor handen was , is een dynam o bij ATU Wurzburg gebruikt.
Kosten van analyse storing en vervanging van dynamo € 671,82

Anderhalf jaar later op 14-01-2017 wederom een storing geconstateerd. Laadstroomlampje bleef plots branden. Toevalligerwijs was ik in de nabijheid van een Toyota dealer in Egerkingen Zwitserland. De reparateur deed de vaststelling dat de dynamo defect was.
Via de Toyota-netwerk is toen een ruildynamo besteld. Twee dagen later konden we weer rijden.
Kosten wederom ongeveer € 700,-- plus de kosten voor een vervangende auto om naar onze vakantiebestemming te gaan. € 300,--

In beide gevallen is de storing vastgesteld door een Toyota dealer. Werkzaamheden zijn ook door hen verricht. Vind de storing na anderhalf jaar wel heel erg snel. Kan ik mogelijk nog een claim indienen bij de de Toyota-dealer in Würzburg Duitsland? Op welke wijze moet ik dit doen? Welke kansen heb ik?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een reparatie laten uitvoeren in Duitsland. De daar ingebouwde dynamo is echter na 1,5 jaar stuk gegaan.

U kunt de garage in Duitsland hierover aanspreken. U heeft als consument recht op een onderdeel met een redelijke levensduur, althans bij normaal gebruik. Het is wel zaak dat u de dynamo voor eventueel onderzoek beschikbaar houdt. Stelt u de garage aansprakelijk via een aangetekende brief.

Wijst de garage aansprakelijkheid af of komt er geen reactie, dan heeft u de mogelijkheid om uw zaak voor te leggen aan het Europees Consumenten Centrum. Daar kunnen grensoverschrijdende consumenten geschillen worden voorgelegd.

Op onze website vindt u een stappenplan voor klachten na reparaties in het buitenland, inclusief een modelbrief (Duits) om de garage aansprakelijk stellen.