Bezwaar verkeersboete Italie rijden in ZTL zone

Vraag gesteld door Jufferblok op 16 mei 2018

Ik ontving uit Italie een verkeersboete wegens rijden in een ZTL-zone. Ik tekende bezwaar aan volgens richtlijnen ANWB.
Na 245 dagen bezwaar afgewezen. Een ongedateerde brief in 't Engels met verzoek tot betaling en een brief in 't Italiaans gedateerd 45 dagen voordat ik de brief ontving. In de Italiaanse brief een ander bedrag dan in de Engelse brief en met een verkeerde geboorte datum.
De Italiaanse wet stelt (info ANWB) dat ik binnen 210 dagen antwoord op mijn bezwaar moet ontvangen. Deze termijn is ruim overschreden.
Is de boete nu automatisch vervallen of moet ik opnieuw bezwaar aantekenen wegens overschrijden max termijn van 210 dagen

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw bezwaar tegen de opgelegde Italiaanse boete is door de Italiaanse autoriteiten afgewezen, echter dit is niet geschied binnen de 210 dagen termijn. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Ik adviseer u de Italiaanse autoriteiten te wijzen op de overschreden termijn van het ongegrond verklaren van uw bezwaar.

NB: op welke gronden heeft u destijds bezwaar ingesteld tegen de beschikking?***

Reactie van Jufferblok:

Gronden bezwaar; Wanneer je in een file een ZTL zone binnerijdt is het onmogelijk om direct je vergissing te herstellen. Bij video registratie is het kwaad dan al geschied.***

Reactie van Michiel Claesen:

Hoewel ik begrip heb voor uw standpunt ter zake bezwaargrond, begrijp ik tegelijkertijd dat uw bezwaargrond ongegrond is verklaard. Zeker bij een file zou een verkeersbord tijdig waarneembaar geweest moeten zijn, waarop u vervolgens had kunnen anticiperen.

Uiteraard ben ik zeer benieuwd naar de reactie van de Italiaanse autoriteiten, wanneer u zich op uw beurt beroept op de verjaringstermijn van 210 dagen.***

Reactie van Jufferblok:

Mocht ik uit Italië reactie ontvangen zal ik het U laten weten***

Reactie van Michiel Claesen:

Heel graag. Zo kunnen wij onze leden in de toekomst nog beter adviseren.

Bij voorbaat dank.