ben ik schuldig bij slippen door modder

Vraag gesteld door Johmar op 06 maart 2017

weg was zeer onveilg controleerd door ANWB, er stonden geen borden met slipgevaar, modder op de weg ( onderstuur)

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over de schuldvraag in geval van slippen door modder op de weg.

Het uitgangspunt is dat eventuele schade voor uw eigen rekening komt, tenzij u voor deze schade een ander aansprakelijk kunt stellen. Als er modder op de weg ligt is onder meer van belang wat voor weg het betreft. Ook speelt mee of u zich bewust had moeten/kunnen zijn van het feit dat de weg modderige en dus glad was. Voor schade door gebreken aan/op het wegdek kunt u de wegbeheerder aanspreken. De aansprakelijkheid van de wegbeheerder is echter beperkt. De wegbeheerder moet de gelegenheid en de faciliteiten hebben gehad om in te grijpen of te waarschuwen voor eventueel gevaar.

Wanneer niet duidelijk is wie de wegbeheerder is, kan je de website van Rijkswaterstaat raadplegen voor meer informatie.

Informatie over de aansprakelijkheid van de wegbeheerder vindt u op onze website.