Bekeuring uit Italie ontvangen vanwege niet verstrekken van berijdersgegevens, terwijl boete voor de snelheidsovertreding reeds betaald is.

Vraag gesteld door Rijsjo op 12 maart 2017

Op 5 juni 2016 zijn wij met onze huurauto tijdens onze vakantie in Puglia Provinci Taranto geflitst door de locale politie van Manduria.

Wij hebben hier in september 2016 een bekeuring voor ontvangen van de “Comando Polizia Locale Citta di Manduria “, volledig geschreven in het Italiaans. Deze bekeuring hebben wij direct betaald, omdat dat binnen 5 dagen moest.

Nu, een half jaar later ontvangen wij wederom een aangetekend schrijven met daarin een bekeuring van € 302,40 met als reden “ het niet verstrekken van de berijdersgegevens “.

Deze bekeuring is ook weer volledig in het Italiaans geschreven en de autoverhuurmaatschappij liet ons bij navraag weten dat men bij de eerste bekeuring ons heeft verzocht die berijdersgegevens te verstrekken (ivm strafpuntensysteem rijbewijs). Omdat wij de Italiaanse taal niet machtig zijn en binnen 5 dagen moesten betalen, konden wij dat dus niet weten.
Wij hebben die gegevens dus niet verstrekt en alleen de bekeuring van € 151,10 voldaan.

Uiteraard zijn wij alsnog bereid de gevraagde gegevens te verstrekken, maar willen niet de bekeuring betalen.

Concreet is nu mijn vraag: mogen ze vanwege het niet verstrekken van de gevraagde gegevens deze boete in rekening brengen. Zijn ze niet verplicht ons in het Engels te informeren. Ook is niet duidelijk hoe we in beroep kunnen gaan (ook weer doordat alles in het Italiaans is).

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

https://www.anwb.nl/experts/admin/?plckForumPage=ForumDiscussion&plckDiscussionId=Cat%3a2b954f4b-f3dd-4c43-aa2f-4171e865223bForum%3a3918ce83-a531-439a-8629-8b2341024274Discussion%3abb93aa2b-65ba-4d39-b402-deb5413368b6

In september 2016 heeft u vanuit Italië een boete ontvangen vanwege een verkeersovertreding. Onlangs ontving u wederom een boete uit Italië - vervolg op eerdere, reeds betaalde boete - voor het niet opgeven van de personalia van de bestuurder. Boete - in het Italiaans gesteld - bedraagt € 302,40. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Doorgaans wordt een gedeelte van de brief - het gedeelte waarin hoogte boete wordt vermeld alsmede de maatregel met betrekking tot rijbewijs - in verschillende talen gesteld; Engels, Duits etc.

Indien de brief volledig in het Italiaans was, zou u kunnen overwegen bezwaar aan te tekenen, daar de boete niet in een begrijpelijke taal is gesteld.

De prefect (Officier van Justitie) moet binnen 210 dagen beslissen op een bezwaarschrift. Wordt deze termijn overschreden; dan wordt het bezwaar gegrond geacht en vervalt de boete. Nota bene; mocht de Prefect het bezwaar afwijzen - ongegroond verklaren - dan kan het voorkomen dat de boete verhoogd wordt.

Van onze relatie in Italië hebben wij vernomen dat de prefect de 210 dagen termijn in vele gevallen niet haalt.

Meer informatie over bezwaar mogelijkheden tegen Italiaanse boete vindt u op onze website.