beginnend bestuurder

Vraag gesteld door heeres op 05 december 2017

Wordt je gerekend tot een beginnende bestuurder als je naast je rijbewis B ook in het bezit bent van een rijbewijs BE?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of u bij het behalen van een aanvulling (aanhanger/caravan) op uw irijbewijs je wel/niet wordt aangemerkt als beginnend bestuurder.

Beginnend bestuurder
Iedereen wordt na het halen van een rijbewijs AM, A, B of C een beginnend bestuurder. Het duurt 5 of 7 jaar voordat het rijbewijs wordt omgezet naar een 'normaal' rijbewijs.

Voor wie?
Het beginnersrijbewijs is voor iedereen - ongeacht de leeftijd - die na 30 maart 2002 zijn rijbewijs haalt. U krijgt géén beginnersrijbewijs bij:
  • het omwisselen van een buitenlands rijbewijs voor een Nederlands rijbewijs
  • het behalen van een aanvulling op een bestaand rijbewijs, bijv. E bij B.De afgiftedatum van het eerst behaalde rijbewijs telt
  • het reeds behaald hebben van een andere categorie.

Conclusie
Mocht u uw rijbewijs categorie B vóór 30 maart 2002 heeft behaald, of het rijbewijs categorie B, langer dan 5 of 7 jaar in het bezit is, dan wordt u niet langer aangemerkt als een beginnend bestuurder. Ook niet wanneer u nadien een aanvulling wordt behaald.

Meer informatie over beginnend bestuurder vindt u op onze website.