Beëindiging kampeerplek

Vraag gesteld door Beëindiging kampeerplek op 12 november 2018

Goedenavond,

Ik had even een vraag over recron artikel 15.3. Hierin staat dat de plek ontruimd en opgeruimd moet worden, dat is geheel duidelijk.

Nu eist de campingbeheerder dat wij de grond egaliseren, omdat ze een ander bestemmingsplan hebben voor de plek.

Toen wij 2 jaar geleden de plek betrokken, was deze plek voor 2/3 betegeld ongeveer 40m2 tegels. Toen de huurder voor ons de plek betrok lagen deze tegels er ook al. Nu wordt van ons verwacht dat wij de tegels verwijderen en de grond ophogen/egaliseren.

Kan bovenstaande van ons verwacht worden, is dit redelijk?

Graag een reactie uwerzijds.

Met vriendelijke groet,

Bianca Opdam

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een vraag over de uitleg van artikel 15 lid 3 RECRON-voorwaarden. Vraag is of u als recreant gehouden bent de tegels op de standplaats te verwijderen, nadat de huurovereenkmst beëindigd is.

RECRON-voorwaarden
Op grond van artikel 15 lid 3 RECRON-voorwaarden, dient u de plaats ontruimd en opgeruimd op te leveren.

Nu u bij aanvang van de huurovereenkomst de plaats heeft aanvaard in de staat waarin deze verkeerde, dus inclusief de tegels, maakt dat u bij beëindiging van de huurovereenkomst, gehouden bent om onder meer de tegels te verwijderen.

Ophoging en egaliseren grond
Ophoging en egalisering van de standplaats lijkt mij niet onder de dekking van artikel 15 lid 3 te vallen.

Geschillencommissie
Geschillen met de ondernemer kunt u ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.