Corona voucher

Vraag gesteld door D. van Haeften op 09 december 2020

In September bij Recreatiepark De Boshoek, Voorthuizen een vakantie bungalow geboekt voor 12 personen (bungalow geschikt voor 16 personen). Gezien de huidige maatregelen is een gezelschap van max 4 personen toegestaan. Na contact opgenomen te hebben met de Boshoek is mij te verstaan gegeven dat ik kan annuleren, maar dan wel 90% van het boekingsbedrag kwijt ben. Ik heb aangegeven hier niet mee accoord te zijn en aangeboden een voucher te accepteren (voucher regeling staat  op hun website). Als reactie hierop kreeg ik als antwoord dat zij een tussenwand kunnen plaatsen plus een 2 persoons kamer in het hotel.  Blijft dus over dat wij toch met 2 x 5 personen in de gesplitste bungalow verblijven.  Een voucher werd geweigerd aangezien onze boeking op eigen risico was gedaan (verwezen wordt naar hun website en mededeling van premier Rutte). Mijn mening is dat de Boshoek niet de accommodatie kan leveren die door ons is geboekt en tevens in overtreding is met het aanbieden van de locatie voor 2 x 5 personen. Er wordt dus door hun verwacht dat wij een risico op een boete maar zelf moeten afwegen. Wat zijn mijn rechten in deze?  

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

 

U heeft eind september een vakantiebungalow gereserveerd voor 12 personen voor een verblijf van 30 december tot 1 januari. Gelet op de huidige maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus heeft u contact opgenomen met de verhuurder. Naar uw mening kan het verblijf niet doorgaan. De verhuurder heeft aangeboden om een tussenwand te plaatsen in de bungalow en twee personen onder te brengen in een hotelkamer. De verhuurder is niet bereid om een voucher uit te geven of om het verblijf om te boeken. U wilt graag weten wat uw rechtspositie is.

De overeenkomst
Uit de overeenkomst volgt voor u de verbintenis tot het betalen van de overeengekomen prijs. De verhuurder moet het gehuurde, de bungalow, ter beschikking stellen. Uit de wet volgt dat (verbintenissen uit) overeenkomsten moeten worden nagekomen. De verhuurder volgens de overeenkomst een 16 persoons bungalow ter beschikking stellen die is ingericht voor 12 personen. De verhuurder is niet gehouden om een verblijf met 12 personen mogelijk te maken of de accommodatie aan te passen zodat u met het voorgenomen reisgezelschap daar kunt verblijven.

Niet nakomen
Als een van de partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, heeft de wederpartij recht op een schadevergoeding en mits de tekortkoming dit rechtvaardigt, het recht om de overeenkomst te ontbinden. Als de partij die niet nakomt een succesvol beroep kan doen op overmacht, dan bestaat er geen recht op schadevergoeding. De verhuurder kan de bungalow ter beschikking stellen in de overeengekomen periode. Er is zodoende (voorlopig) geen sprake van een niet nakomen door de verhuurder. Dat u vanwege de maatregelen niet met het voorgenomen reisgezelschap kunt verblijven in de bungalow, maakt het betalen van de overeengekomen prijs niet onmogelijk.

Annuleren/opzeggen
Het is mogelijk om de overeenkomst op te zeggen. Na opzegging blijft de wederpartij in beginsel bevoegd om de volledige prestatie op te eisen. Ook als de consument besluit geen gebruik te maken van het gehuurde, blijft de overeengekomen prijs volledig opeisbaar. In de algemene voorwaarden kan de beëindigingsvergoeding worden vastgesteld op een percentage van de overeengekomen prijs. Het is gebruikelijk dat dit percentage hoger wordt naarmate de dag van opzegging dichterbij de overeengekomen dag van aankomst komt.   

Aanbod
De ondernemer heeft het aanbod gedaan om het gehuurde aan te passen en aanvullend een hotelkamer ter beschikking te stellen, zodat het hele reisgezelschap gebruik kan maken van het gehuurde. Dit aanbod kwalificeert als een coulance aanbod. Voor een coulance aanbod geldt dat de partij die het aanbod doet hiertoe (wettelijk) niet gehouden is. U kunt bij een coulance aanbod dan ook geen aanvullende (afdwingbare) eisen stellen. 

Conclusie
Vanuit juridisch perspectief kan de overeenkomst door de ondernemer worden nagekomen. U kunt de overeenkomst zodoende niet ontbinden op grond van een tekortkoming in de nakoming. U kunt de overeenkomst wel opzeggen, maar raakt in dat geval de annuleringskosten verschuldigd. Ik raad u  aan om ide persconferentie van 14 december af te wachten. Als de eventuele nieuwe maatregelen een verblijf op een vakantiepark onmogelijk maken, dan  kunt u de overeenkomst ontbinden. Na ontbinding heeft u recht op teruggave van de overeengekomen en betaalde prijs. Als het verblijf mogelijk blijft, dan raad ik u aan om met een aangepast reisgezelschap gebruik te maken van het aanbod van de ondernemer.