Annuleren wintersport

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 16 december 2020

Wij hebben in februari dit jaar een wintersport huisje geboekt via Huettenpartner.at en een aanbetaling gedaan van 20%. Vandaag heb ik gevraagd wat de mogelijkheden zijn om te annuleren. Tot 56 dagen voor aankomstdatum betalen we 50% en vanaf 56 dagen moeten we het volledige bedrag betalen. Wanneer er in oostenrijk een lock-down is dan mogen we tot 7 dagen voor aankomst de boeking kostenloos annuleren of omboeken naar het volgende jaar.

Mijn vraag is: mag dit zomaar? En is er een mogelijkheid om kostenloos te annuleren als wij van de Nederlandse overheid niet naar Oostenrijk mogen annuleren (zoals nu)?

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een huisje gereserveerd in Oostenrijk en 20% van de overeengekomen prijs vooraf betaald. Gelet op de huidige maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus heeft u contact opgenomen met de verhuurder en geïnformeerd naar de annuleringmogelijkheden. Naar uw mening kan het verblijf niet doorgaan, omdat de Nederlandse overheid een negatief reisadvies heeft afgegeven voor Oostenrijk. De verhuurder heeft aangegeven dat de gewone annuleringsregeling geldt, tenzij de Oostenrijkse regering een lockdown afkondigt en het verblijf om die reden niet door kan gaan. U wilt graag weten onder welke omstandigheden u kosteloos kunt annuleren.

De overeenkomst
Uit de overeenkomst volgt voor u de verbintenis tot het betalen van de overeengekomen prijs. De verhuurder moet het gehuurde, de vakantiewoning, ter beschikking stellen. Uit de wet volgt dat (verbintenissen uit) overeenkomsten moeten worden nagekomen.

Niet nakomen
Als een van de partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, heeft de wederpartij recht op een schadevergoeding en mits de tekortkoming dit rechtvaardigt, het recht om de overeenkomst te ontbinden. Als de partij die niet nakomt een succesvol beroep kan doen op overmacht, dan bestaat er geen recht op schadevergoeding.

De verhuurder kan de vakantiewoning ter beschikking stellen in de overeengekomen periode. Er is zodoende (voorlopig) geen sprake van een niet nakomen door de verhuurder. Dat u vanwege de maatregelen niet met naar Oostenrijk mag afreizen, maakt het betalen van de overeengekomen prijs niet onmogelijk. Bovendien geldt dat een negatief reisadvies een advies blijft. Ook als er een inreisverbod zou gelden in Oostenrijk, blijft de accommodatie beschikbaar en kan de verhuurder zijn verbintenis uit de overeenkomst nakomen.

Annuleren/opzeggen
Het is mogelijk om de overeenkomst op te zeggen. Na opzegging blijft de wederpartij in beginsel bevoegd om de volledige prestatie op te eisen. Ook als de consument besluit geen gebruik te maken van het gehuurde, blijft de overeengekomen prijs volledig opeisbaar. In de algemene voorwaarden kan de beëindigingsvergoeding worden vastgesteld op een percentage van de overeengekomen prijs. Het is gebruikelijk dat dit percentage hoger wordt naarmate de dag van opzegging dichterbij de overeengekomen dag van aankomst komt.  

Conclusie
Vanuit juridisch perspectief kan de overeenkomst door de ondernemer worden nagekomen. U kunt de overeenkomst zodoende niet ontbinden op grond van een tekortkoming in de nakoming. U kunt de overeenkomst wel opzeggen, maar raakt in dat geval de annuleringskosten verschuldigd. Als de Oostenrijkse maatregelen een verblijf onmogelijk maken, dan  kunt u de overeenkomst ontbinden. Na ontbinding heeft u recht op teruggave van de overeengekomen en betaalde prijs.

De verhuurder heeft recht op een beëindigingsvergoeding, tenzij de verhuurder zijn verbintenissen uit de overeenkomst niet kán nakomen. Ik raad u aan om ondanks de mogelijke financiële tegenvaller, de reis naar Oostenrijk niet te maken en het advies van de Rijksoverheid op te volgen.

Voor meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de door u geboekte accommodatie, verwijs ik u graag naar onze website.