Aanbetaling

Vraag gesteld door C. Dekker op 22 december 2020

Mijn Stichting  heeft dec.2018 een vakantieweek voor 35 mensen geboekt bij een park hier in Nederland
Wij moesten in 3x keer een aanbetaling doen. Te weten in maart, mei en juli 2019
die van maart hebben wij betaald.
Toen kwam Corona en hebben wij verzocht de vakantie door te schuiven naar juli 2021.
Dit verzoek werd ingewilligd. Daar zijn wij ze zeer erkentelijk voor.
In het nieuwe contract van juli 2020 stond dat wij een 2e aanbetaling moesten doen in dec. 2020  en maart 2021.
Helaas heb ik daar toen niet op gereageerd.
Ik vind dit namelijk niet terecht.
Ik heb al een aanbetaling gedaan van een derde van het bedrag.
Als ik nu (dec) en in maart betaal hebben zij het volledige bedrag al 4 maanden voordat de week plaats vindt.
Is dit terecht dat wij al zolang van te voren het hele bedrag betaald moeten hebben.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vakantie geboekt voor een grote groep. Dankzij de huidige situatie rondom Corona heeft u de vakantie mogen verplaatsen. U moet nu wederom een aanbetaling doen. U heeft al wel een deel betaald. U vraagt of dit redelijk is.

Er kan inderdaad gevraagd worden een volgende aanbetaling te doen. Doet u dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor uw geboekte vakantie. Kijkt u hier de voorwaarden van het betreffende park op na.

U heeft een overeenkomst gesloten volgens bepaalde voorwaarden. Hier kunt u aan worden gehouden. Het is namelijk mogelijk dat uw vakantie gewoon kan doorgaan. Soms is het mogelijk om de betaling op te schorten. Dat kan bijvoorbeeld als u het gerechtvaardigd vermoeden heeft dat uw vakantie niet door kan gaan, bijvoorbeeld door Corona. Laat u dit wel voor het verloop van de termijn om te betalen schriftelijk weten en geeft u aan waarom u later wilt betalen. Als uw vakantie pas over geruime tijd plaatsvindt is nu echter nog niet te voorspellen of uw vakantie wel of niet kan plaatsvinden. Het is dan ook niet onredelijk dat er om een volgende aanbetaling wordt gevraagd.

Neem voor eventuele andere mogelijkheden, zoals uitstel van de aanbetaling, contact op met de reisorganisatie.

Voor meer informatie over uw rechten als reiziger in verband met Corona verwijs ik u graag naar onze website.