Verzekerd in het buitenland

Vraag gesteld door _Anoniem_ op 01 juli 2016

Indien je een operatie hebt gehad gelden er in Groot-Britanie specifieke regels waar rekening mee gehouden moet worden als je een voertuig wil besturen? Dit ter voorkoming van juridische problemen.

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over rijden in Groot-Brittannië na een operatie.

Wij hebben hier geen specifieke informatie over. Over het algemeen is het aan te raden om uw behandelend arts te vragen of u mag rijden. Vervolgens is het uw eigen verantwoordelijkheid om te beoordelen of rijden verantwoord is. Ook kunnen verzekeringen eisen stellen aan de bestuurder. U zou dit bij de betreffende verzekering na kunnen gaan.

Als u genesemiddelen meeneemt op reis die onder de Opiumwet vallen (zoals bepaalde slaapmiddelen, ADHD-middelen en sterke pijnstillers), moet u voor deze genesemiddelen een gelegaliseerde Engelstalige medische verklaring bij u hebben.

Meer informatie over gezondheid en medische zorg in Groot Brittannië leest u op onze website.