vervolg op de vraag over de boete ivm te hard rijden op de A20 op 9-4-2016

Vraag gesteld door ursusje op 06 mei 2016

U zegt : "Ik zie in eerste instantie geen mogelijkheden te bewijzen dat deze gegevens niet correct zijn of dat de apparatuur niet goed functioneert. Het lastige is namelijk dat de bewijslast bij u ligt in dit geval en u moet kunnen aantonen dat u deze overtreding niet heeft begaan."

Ik heb de volgende argumenten aangevoerd om aan te tonen dat de foto's met die tijdsaanduiding niet juist kunnen zijn.

1. De auto rijdt op beide foto’s op de rechterbaan (heel vreemd als je 133 km per uur rijdt waar je maar 80 km per uur mag rijden)
2. Op foto 2 word ik zelfs ingehaald !
3. Het is op de A20 best druk op de A20 op zaterdag om 9.48 uur. Het is, ook al zou men willen, onmogelijk om daar dan met een snelheid van GEMIDDELD 133 km per uur te rijden. 80 km per uur is het maximum. Men zou over andere auto’s moeten vliegen. Zeker op de rechterrijbaan.
4. Het traject waar ik de boete voor heb gekregen is het laatste traject van 3 aaneensluitende trajecten op de A20 rechts. Van het CJIB heb ik in het gesprek van 2 mei 2016 desgevraagd vernomen dat er geen foto’s zijn van mijn passage van die voorgaande trajecten. Op die voorgaande trajecten is er dus geen overtreding geconstateerd.
5. Ik zou dus, als ik echt zo hard zou hebben gereden, op hm paal 31,2 mijn gaspedaal hebben ingetrapt (op de rechterbaan) en dan eindigen op de rechterbaan na 17,875 seconden en 658 meter, met een gemiddelde snelheid van 133 km per uur. De topsnelheid zou dan zelfs dus nog veel hoger moeten hebben gelegen.

M.i. toon ik hiermee aan dat de boete niet terecht is. Er moet iets fout zijn in de apparatuur. Wat vind u hiervan? Ik heb ook bij Rijkswaterstaat gevraagd om mij info te verstrekken over de drukte op de A20 die dag en om dat tijdstip.

Wie is eigenaar van de foto-apparatuur? Staat beide camera's op dezelfde klok aangesloten? Wie stuurt de foto's door naar het CJIB?
Hoe komt die balk met alle gegevens op de foto terecht? Doet de camera dat? Of een computer die daar los van staat?
Als u deze technische vragen niet kan beantwoorden, bij wie kan ik dan terecht?
Het kan toch niet zo zijn dat iemand een dergelijke bekeuring krijgt en daar dan niks tegen in kan brengen?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een aantal vragen over de wijze waarop de informatie m.b.t. de snelheidsovertreding wordt verwerkt en verstuurd.

De technische informatie met betrekking tot de boete kan ik u niet geven. De apparatuur moet voldoen aan de in de wet gestelde eisen. De apparatuur moet worden gecontroleerd en geijkt. Er is een geringe afwijking mogelijk welke vervolgens in de bekeuring zelf al wordt verwerkt door het aftrekken van een aantal kilometers die binnen deze afwijking kunnen vallen. Deze correctie vindt u terug op de aan u toegestuurde bekeuring.

Indien u gemotiveerd kunt aantonen dat u de betreffende snelheid niet kan hebben gereden raad ik u aan om bezwaar te maken. Voor informatie over het maken van bezwaar en een voorbeeldbrief verwijs ik u naar onze website.