verlenging rijbewijs

Vraag gesteld door Jan v A op 06 juli 2017

ik heb al jaren een rijbewijs met alle categorieën klopt het dat als ik mijn "groot"rijbewijs verleng dat die maar 5 jaar geldig is (ik ben nog lang geen 65),dus dat ik over 5 jaar weer alle kosten heb om het te verlengen

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een rijbewijs met alle categorieën en u wilt weten indien u uw rijbewijs ‘groot’ verlengd of dat voor de duur van vijf jaren is.

Geldigheid rijbewijs

Alle nieuwe rijbewijzen zijn geldig voor een periode van 10 jaar. Echter, er zijn enkele uitzonderingen waaronder bezitters van een groot rijbewijs. Dat rijbewijs is 5 jaren geldig. In uw geval betekent dat dus dat het rijbewijs inderdaad na vijf jaren verlengd moet worden met de bijbehorende kosten.

Opties
Omdat u een groot rijbewijs hebt moet u bij iedere verlenging van uw rijbewijs een medische keuring ondergaan. De keuring moet worden gedaan door een ARBO arts. Als u geen keuring wilt ondergaan, dan kunt u tijdelijk afstand doen van de categorieën C en/of D. Dat betekent dat u tijdelijk niet meer in het bezit bent van deze categorieën. U vraagt bij de gemeente een rijbewijs aan, waarbij u aangeeft dat u de categorieën C en/of D tijdelijk in de wacht wilt zetten. Een keuring is dan niet nodig. Bij verlenging of vernieuwing van uw rijbewijs komen dan alleen de lichtere categorieën op uw rijbewijs te staan. Op het moment dat u weer gebruik wilt maken van de zware categorieën moet u alsnog de keuring ondergaan. Daarna moet u een nieuw rijbewijs aanvragen, zodat de zware categorieën weer worden bijgeschreven.

Meer informatie over rijbewijzen vindt u op onze website en op de site van de RDW.